Förlängning av revisionen av Ringhals 3 skapar elbrist

Revisionsarbetet med Ringhals reaktor 3 förlängs med två månader efter ett påträffat fel. Foto: Vattenfall

Med sex avställda reaktorer plus att revision pågår i Ringhals 3 och 4 så är det svenska kraftnätet mycket sårbart. Svenska kraftnät har i sista stund tvingats upphandla kraftvärme för att täcka upp för tillfällig kärnkraftsbrist.

– Det blir svårt för aktörer att förhålla sig till en myndighet som hipp som happ köper in kapacitet som ska finnas tillgänglig. Det påverkar möjligheter att förutse elpriset och i förlängningen blir det osäkert att göra investeringar, säger Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och kraftsystem på branschorganisationen Energiföretagen Sverige, till tidningen Näringslivet.

Svenska kraftnäts bristande framförhållning gör det svårt för elaktörerna att planera och det påverkar osäkerhet kring prisbildningen.

– Man har stängt sex reaktorer plus att ytterligare några har revision samtidigt, då blir det inte mycket kvar. De här geografiska prisvariationerna som vi sett under sommaren är ett symtom på ett kraftsystem med väldigt små marginaler. Det skapar visserligen en förväntan att SvK agerar, men det bör ske på ett förutsägbart och transparent sätt, säger Carl Berglöf till tidningen.

Energimarknadsinspektionen har påbörjat en tillsyn av SvK med syftet att undersöka hur myndigheten arbetar för att hålla hög tillgänglighet i stamnätskapaciteten. För att företagen ska klara av den gröna omställningen krävs det svar på hur energiläget ska lösas. Flera reaktorer har stängts och med det har stamnätet sommartid i praktiken krympt med en tredjedel.

Svenska kraftnät svarar på kritiken att man inte kunde förutse en oplanerad förlängning av revisionen av Ringhals 3 med tre månader. Kritikerna menar SvK alltid måste räkna med och ha beredskap för oförutsedda störningar i elnätet. Energimarknadsinspektionen, Ei, har också inlett tillsyn av hur Svenska kraftnät uppfyller den så kallade 70-procentregeln i EU:s elmarknadsförordning.