Satsning på europeiskt samarbete för biobaserad ekonomi

30 miljoner kronor utlyses nu av Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Formas för svenskt deltagande i 2017 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-NET cofund ForestValue.

Syftet med utlysningen är att bidra till att omvandla den globala ekonomin från ett beroende av fossila och icke förnybar råvaror till en hållbar "biobaserad ekonomi".

Totalt deltar 19 länder med 30 organisationer i utlysningen som sammanlagt har avsatt 25 miljoner euro att fördela i stöd (inklusive EU:s bidrag på 5 miljoner euro).

Svenska aktörer kan söka stöd för projekt som avser att utveckla och/eller bevisa koncept om nya strategier, metoder, processer eller produkter. Utlysningen behandlar hela den skogsbaserade värdekedjan inom två områden:

- Innovativ hållbart skogsbruk av multifunktionella skogar.

- Innovativ industriell produktion och bearbetningsteknik, produkter, koncept och tjänster.

Här kan du läsa mer.