Dags för BioDriv Öst

Den nya storregionala kraftsamlingen för fossilfria transporter BioDriv Öst, har nu invigts. Satsningen samlar över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning som vill samverka för transportsektorns omställning.

BioDriv Öst är ett nytt initiativ som samlar aktörer som vill verka för en fossilfri transportsektor i östra Mellansverigeregionen och Stockholms län. Genom en förbättrad samordning av insatser för samtliga förnybara alternativ och samverkan mellan det offentliga, näringsliv och forskning hoppas deltagarna att takten i omställningen kan öka.

Genom att många aktörer exempelvis samverkar och ställer liknande krav på förnybara alternativ i sina upphandlingar blir det lättare för leverantörer att uppfylla kraven och för ny infrastruktur att utvecklas, skriver Biogas Öst. BioDriv Öst kommer också att bistå med expertkompetens och stötta de aktörer.

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala kommun med ansvar för klimat och trafik tillika ordförande i Uppsala Vatten AB hälsade välkommen till invigningen i Uppsala.

– Satsningarna på förnybara drivmedel, däribland biogas, är viktiga när Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Som ordförande i Uppsala Vatten AB välkomnar jag ökat samarbete inom området, säger Maria Gardfjell.

Johan Wadman, trafikdirektör vid Region Uppsala och ordförande i Biogas Öst – den storregionala samverkansorganisationen som står bakom initiativet BioDriv Öst - var på plats och invigde det nya nätverket tillsammans med Jenny Lundström (MP) ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala.

– BioDriv Östs ambition att ta ett större perspektiv och koppla ihop transportsektorns omställning med frågor som regional utveckling och andra samhällsmål är något som jag ser som en framgångsfaktor för satsningen. Detta bidrar till såväl innovation som nya arbetstillfällen och en hållbar utveckling för vår region, säger Jenny Lundström.

Johan Laurell, vice ordförande i Biogas Öst och marknadschef vid RISE jordbruk och livsmedel, deltog också i invigningen och välkomnade initiativet BioDriv Öst.

– RISE har ett näringslivsuppdrag kopplat till framtidens elektrifierade transportsektor, och vi har länge varit ledande inom biogasforskning och bioekonomi. Vi ser ett stort värde i att samverka i den här typen av satsningar och vi står bakom och ser mycket positivt på initiativet BioDriv Öst som vi aktivt har varit med och utvecklat, berättar Johan Laurell.

BioDriv Öst är ett storregionalt nätverk som ska underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. BioDriv Öst samlar aktörer som vill verka för fossilfria transporter i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Experterna ska jobba praktiskt för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur.