Norrmejerier satsar på fossilfri energiförsörjning

Norrmejerier har nu valt att satsa på energiförsörjningen till mejerier i Luleå, Burträsk och Umeå. Den är nu fossilfri och ursprungsmärkt från Norrland.

– Att vi nu har en fossilfri energiförsörjning är en viktig milstolpe efter flera års arbete. Nu är vi trygga med att både mjölk och energi kommer från Norrland, säger Anders Fredriksson, vd på Norrmejerier.

Det sista steget uppnåddes vid byte från olja till förnybar el vid Burträsk mejeri. Norrmejeriers övriga energikällor är pellets, fjärrvärme, värmeåtervinning och biogas från egen biogasanläggning vid Umeå mejeri.

I våras byttes olja mot förnybar el vid Burträsk mejeri. Det bytet har minskat Norrmejeriers klimatpåverkan, med motsvarande 1 630 ton CO2e per år. Skorstenen vid mejeriet i Burträsk, där det idag cirkulerar frisk luft, är kulturmärkt och har funnits sedan nuvarande mejeribyggnad uppfördes på 30-talet. För ett år sedan renoverades skorstenen i samarbete med Skellefteå museum och Länsstyrelsen i Västerbotten.

– Vi har bytt ut fogar och stenar och förstärkt med nya plåtar. Vi vill att skorstenen ska vara en prydnad för mejeriet och ett fortsatt signum för Burträsk samhälle. Det känns riktigt bra att mejeriets ost nu tillverkas med fossilfri vind- och vattenkraft, säger Ulf Greve, platschef vid Burträsk mejeri.