Jerusalem sätter in tio elbussar i trafik

BYD:s elektriska bussar används i ökad utsträckning även i det torra men ytterst heta israeliska klimatet. Foto: BYD

BYD levererar tio elbussar till jerusalem. Det är för andra gången som BYD levererar elektriskt drivna bussar till Israel.

Leveransen av eldrivna bussar från BYD nådde nyligen Jerusalem, där den israeliska operatören Egged börjar använda dessa tio meter långa fordon.

Denna grupp av elfordon föregicks 2017 av en leverans av 17 elbussar den till israeliska hamnstaden Haifa.

BYD:s elektriska bussar är i bruk i städer som kännetecknas av de mest varierande klimatförhållandena. De trafikerar i norra Europas intensiva kyla, där Nobina har investerat kraftigt i kinesiska elbussar, men även i det torra men ytterst heta israeliska klimatet. 

BYD:s nya elbussar för Egged kommer att sättas i trafik på linje 15 i Jerusalem. Den nya israeliska leveransen av BYD:s elbussar representerar en ytterligare förstärkning av den kinesiska tillverkarens omfattande internationella nätverk.

I år debuterade BYD på flera nya marknader, inklusive den portugisiska. För att inte tala om de stora beställningarna från Santiago de Chile, där totalt 411 av BYD-elbussar kommer att vara i drift.

Borgmästaren i Jerusalem, Leon, tog emot den nya BYD-flottan tillsammans med Egged-ordföranden Avi Fridman.

- Egged är glad över att vara en del av övergången till elektriskt bedrivna transporter i Jerusalem. Egged ser BYD som en strategisk partner på denna viktiga väg som kommer att göra vår värld renare, sade Egged-ordföranden Avi Fridman.