Valmet levererar avancerad automationslösning till Uleåborgs nya biokraftverk

Den nya anläggningen i Laanila bidrar till Oulun Energias mål, som går ut på att uppnå koldioxidfria utsläpp. Foto: Valmet

Valmet kommer att leverera en omfattande automatiseringslösning till Oulun Energias nya biokraftverk, som för närvarande byggs i Laanila industripark i Uleåborg, Finland. Ordern som gäller automationsteknologi kompletterar Oulun Energias tidigare beställning av huvudutrustning i januari 2018.

Ordern var en del av en beställning, som Valmets mottog under andra kvartalet 2018. Systeminitiering inleds 2019, och anläggningen är planerad att starta kommersiell verksamhet senast 2020.

Den nya biobränsleanläggningen på 215 megawatt kommer att funktionera med hjälp av en flerbränsleprincip, med cirka 70 procent trä, 15 procent återvunnet bränsle och 15 procent torv.

- Med Valmets DNA-automationslösning kommer vi att kunna koppla samman våra Laanila- och Toppila-anläggningar och optimera deras energieffektivitet, sade Jukka Salovaara, projektledare i Oulun Energia.

​​​​​​​- Genom att ha både utrustning och styrteknik från en enda leverantör innebär att Laanila-anläggningen blir en sömlös operativ enhet, som drar nytta av allt fler strömlinjeformade och kontrollerade processer, sade Salovaara.

När produktionen inleds kommer Laanila-fabriken att ersätta Toppilas I-kraftverksenhet, som inte kommer att kunna uppfylla de nya miljökrav som börjar gälla från och med 2020. Enheten kommer att upphöra med produktionen.

Däremot kommer kraftverksenheten Toppila II, som startade driften 1995, att fortsätta producera energi fram till slutet av kraftverkets livscykel, fram till 2035.