Wärtsilä fick 10 kraftverksbeställningar från Bangladesh på 12 månader

Elförbrukningen i Bangladesh stiger. För att möta den växande efterfrågan fokuserar sektorn på att utöka sin kraftproduktionskapacitet, förbättra sitt distributionsnät och säkra underhållet för sin utrustning. Foto: Wärtsilä

Wärtsilä fortsätter att rada upp stora kraftverksbeställningar från Bangladesh. Denna gång handlar det om ett 113 megawatts kraftverk till Chowmuhoni.

Det är den tionde beställningen från Bangladesh på 12 månader. Kraftverkets drivpaket består av 12 stycken Wärtsilä 32-motorer som byggs i Vasa i Finland.

Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland koncernens lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem.

Wärtsiläs lösningar möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem, säger företaget. I slutet av år 2017 hade Wärtsilä 67 gigawatt installerad kraftverkskapacitet i 177 länder över hela världen.