Dålig information om störning vid kärnkraftverket i Olkiluoto

Olkiluoto kärnkraftverk 1. och 2 i västra Finland vid Östersjön. Foto: Creative Commons, kredit: Kallena

I december 2020 inträffade en exceptionell störning vid kärnkraftverket Olkiluoto.Det inträffade upplevdes som något väldigt ovanligt: ett anläggningsnödläge uppstod vid kärnkraftverket Olkiluoto. Reaktor 2 stängdes automatiskt när störningen inträffade och varken människor eller miljön var i fara.

Drygt två månader senare ger Strålsäkerhetscentralen betyg för hur situationen hanterades: kommunikationen till oroade ortsbor i Euraåminne och till medierna borde ha skötts betydligt snabbare, skriver den finländska nyhetssajten Svenska Yle.

Medierna skrev snabbt att det var frågan om en exceptionell och mycket allvarlig olycka. Lika snabbt konstaterades ändå att incidenten inte orsakar fara för vare sig människor eller miljön.

Nyhetsrapporteringen släpade efter, eftersom informationen till medierna och till de lokala myndigheterna inte löpte smidigt. En del ordval i kommunikationen, såsom "olycka", gav också en snedvriden bild av läget.

Situationen uppfyllde inte kriterierna för allmänt varningsmeddelande.

– Varningsmeddelanden är endast till för situationer som orsakar fara. I den här situationen ansåg man att medierna bättre når ut till folket, säger Jukka Kupila, överinspektör vid Strålsäkerhetscentralen (STUK), till Svenska Yle.

I avsaknad av varningsmeddelanden uppstod rädsla och osäkerhet kring hur stora säkerhetsriskerna var.

Räddningsbranschens Centralorganisation SPEK har frågat 3 500 finländare hur de ansåg att olyckan och rapporteringen kring den sköttes, och många svarade att de var missnöjda.

Finländarna ansåg att informationen var för långsam

Forskningschef Tuula Kekki från SPEK säger att ungefär en tredjedel av de som svarat på undersökningen ansåg att incidenten försvagat förtroendet för myndigheternas kommunikation.

– Ortsbor oroade sig för vad de ska vidta för säkerhetsåtgärder, då de var på jobb och barnen var i skolan. Många hade önskat sig ett textmeddelande med uppdatering om vad som skett, hur farlig situationen var och vad människor förväntas göra, säger Kekki under en presskonferens.

Olkiluotokraftverken 1 och 2 ligger i Euraåminne i Satakunta i västra Finland. Euraåminne kommun har uttryckt sitt missnöje över den långsamma informationsgången.

Källa: Svenska Yle