Andritz levererar biomassaeldad panna till Björneborg

Aittaluoto kraftverk ligger mitt i staden Björneborg i industriområdet Aittaluoto. Kraftverket producerar nästan 600 gigawattimmar energi per år. Foto: Pori Energia

Ledande österrikiska teknikföretaget Andritz AG meddelade nyligen att dess finska dotterbolaget Andritz Oy har fått en order från energiförsörjaren Björneborgs Energi om att leverera en så kallad EcoFluid (BFB) - panna med rökgasreningssystem för en befintlig biomassaanläggning vid Björneborg Energis kraftverk i Aittaluoto. Byggandet av fabriken, som ligger på Finlands västkust, planeras för andra kvartalet 2020.

I kraftverkpannor av typen fluidiserad bädd (FB) suspenderas fasta bränslen på uppåtgående luftströmmar. En följd av detta är att gaser och vätskor blandas turbulent under förbränningsprocessen. Dessa tumlande rörelser förbättrar värmeöverföring och kemiska reaktioner.

Björneborgs Energi, (Pori Energia på finska), har meddelat att dess kraftvärmeanläggning i Björneborg i västra Finland, ska genomgå en ombyggnad på 50 miljoner euro.

Enligt ett pressmeddelande omfattar Andritz leverans tekniska komponenter, monteringsarbete och start av fluidiserad-bädd-panna, inklusive leverans av rökgasreningssystem och annan hjälputrustning.

Utrustningen och tekniken som ska levereras är enligt leverantören "nödvändiga delar av ett högeffektivt kraftverk som bedrivs med hjälp av biomassa" med syftet att förse grön energi till det nationella nätet.

Bränslet i den nya kraftvärmeanläggningen kommer bland annat att bestå av skogsbränslen och sågverksrester, och kommer att producera kraft och fjärrvärme för mer än 40 000 kunder i staden Björneborg. Inga upplysningar om ordervärdet har lämnats.

När den nya anläggningen startar kommer koldioxidutsläppen från Aittaluoto kraftverk att minska med 80 procent, konstaterade Matti Rintanen, VD för Björneborgs Energi.

Källa: Svebio