Combigas utvidgar sin verksamhet till Kina

Comgas demonstrationsanläggning i Västjylland. Foto: Gombigas

Danish Combigas börjar kooperera med ett kinesiskt miljöföretag och får därigenom unik tillgång till kinesernas marknad för alternativa energiformer.  Det finns uppenbarligen ett stort intresse för dansk biogasteknik.

Det kinesiskt ägda företaget, Greatop, blir det danska biogasföretagets partner på 50 – procentsbasis.

Greatop, som av det kinesiska holdingbolaget Yinhai Investment Holding Co. Ltd, har en adress i danska Nyborg. Därifrån leds kommunikationen mellan företagen i syfte att främja utveckling av effektivare teknik inom miljö och alternativ energi.

Greatop valde Combigas som partner för att utveckla den kinesiska biogasektorn, konstaterar VD:n Yongming Wang, som nämner dessutom tre huvudskäl:

- För det första. Vi har samma ambitiösa utvecklingsidéer när det gäller avfall och energi på den globala marknaden. För det andra. Combigas kompakta design, teknik och många års erfarenhet av biogasproduktion. Det är sådan värdefull kunskap som vi har letat efter länge. För det tredje. Med statens stöd kommer Kina inom en nära framtid att utvecklas till en av världens största biogasmarknader, vilket innebär att det är rätt tid att komma in på marknaden.

Bakgrunden till samarbetet är enligt Yongming Wang, att hans företag har investerat i samarbete mellan IFU och Gemidan Ecogi ett joint venture i Kina, i syfte att lansera Gemidan Ecogis teknik på den kinesiska marknaden.

Ecogi omvandlar hushållsavfall och annat organiskt avfall till ren biomassa som är fritt från oorganiska element. Combigas teknik omvandlar denna massa till användbar gödsel och förnybar energi, och genom samarbetet kommer dessa tre parter nu effektivt kunna bidra till att ta itu med en rad viktiga utmaningar i Kina. Det gäller allt från avfallshantering till decentraliserad energiproduktion. Yttersta målet är en attraktiv marknad för grön energi.

Kent Skaanning, styrelseordförande i Combigas styrelse, är mycket begeistrad över det kommande samarbetet.

- Combigas är nu en del av denna biogasmarknad, och samarbetet med Yongming Wang ger oss möjlighet att expandera verksamheten utöver den kinesiska marknaden även till hela Asien. Vi är redan aktiva i både Afrika och flera delar av Europa och genom att arbeta med en stark kinesisk organisation kan vi starta expansionen till Asien ännu tidigare, säger Skaanning.

Två första projekt kommer att lanseras i början av 2018. De kommer då att fungera som modellprojekt för miljövänligt kommunalt avfallshantering i hela Kina.