Biogasproduktionen ökade till 2 TWh under 2016

Biogasmack. Av den producerade biogasen gick 64 procent till uppgradering av fordonsgas, nämligen 1 296 GWh. Foto: E.on

Sverige har ökat sin produktion av biogas mellan åren 2015 och 2016. Dessutom fortsätter trenden att alltmer av denna biogas blir uppgraderad till fordonsgas. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Trenden pekar uppåt för biogas. Den totala produktionen av biogas i Sverige har nu passerat 2 terawattimmar (TWh) och uppgick år 2016 till 2 018 GWh biogas, en ökning med 4 procent sedan föregående år.

- Nära hälften av biogasproduktionen sker i 34 samrötningsanläggningar, och det är där biogasproduktionen också ökat mest under 2016. Avloppsreningsverken, som är flest till antalet och har störst installerad rötkammarvolym, stod för 35 procent av biogasproduktionen, säger Johan Harrysson vid Energimyndighetens analysavdelning.

Av den producerade biogasen gick 64 procent till uppgradering till fordonsgas (1 296 GWh) och 20 procent till värme (394 GWh). Biogas som facklas bort minskade något och uppgick till 9 procent. Resterande biogas gick till elproduktion och industriell användning (3 procent vardera). Vid samrötningsanläggningarna uppgraderades 88 procent av biogasen och vid avloppsverken 62 procent. Vid gårdsanläggningarna användes merparten av biogasen för värme och el, medan 25 procent gick till uppgradering.

Sedan december 2014 produceras biogas i en förgasningsanläggning, men där minskade biogasproduktionen kraftigt under 2016 jämfört med 2015. Denna nedgång beror på ett nytt sätt att redovisa biogasproduktionen.

Källa: Energimyndigheten