Oljejättarna sneglar igen i riktning mot geotermisk energi

Geotermiskt kraftverk i Nesjavellir på Island. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Gretar Ívarsson, geologist i Nesjavellir

Stigande olje- och råvarupriser i allmänhet har dominerat större delen av 2021 och särskilt februari, vilket också har gett flera av aktierna vingar i två sektorer.

Men bilden är inte entydig. Särskilt inom oljesektorn är jättarna Exxon Mobil och Chevron ansvariga för nedgång med ett fall på 2,5 procent till 54,37 dollar respektive 2,4 procent till 99,87 dollar.

Kanske är det detta som åtminstone delvis får till exempel Chevron att vilja utveckla geotermiska lösningar.

Oljebolaget investerar nu i det svenska investeringsbolaget Baseload Capital, som fokuserar på att utveckla geotermiska lösningar.

Den amerikanska supermajor Chevron har tydligen upptäckt fördelarna med geotermisk energi.

I vilket fall som helst, tillkännagav företaget en investering i Baseload Capital, ett svenskt investeringsbolag, som fokuserar på uppvärmningstillgångar; främst geotermisk. Chevron avslöjar emellertid inte investeringsbeloppet.