Finland satsar på vätgasindustri

Nyligen bildades ett vätgaskluster i Finland. Klustret består av företag som har sitt ursprung i eller verkar i Finland – från nystartade företag till stora internationella företag. Bild: H2cluster

Finland ser en ljus framtid inom vätgasproduktion, enligt experter. En nyligen beviljad EU-finansiering på 45 miljoner euro till företaget Nordic Ren-Gas oy markerar starten på ett nytt projekt för tillverkning av förnybara bränslen i Lahtis, skriver nyhetssajten Yle Uutiset.

Projektet, som ansågs vara det mest konkurrenskraftiga bland hundratals sökande i Europa, utlovar en signifikant ekonomisk inverkan för Finland.

Janne Peljo från Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) understryker att Finland har särskilda fördelar när det gäller vätgasproduktion. Dessa inkluderar omfattande ren energiproduktion, ständigt växande kapacitet, möjligheten att använda spillvärme från vätgasproduktion i stadsuppvärmning, samt tillgång till biobaserad koldioxid vilken är nödvändig för vidareförädling av vätgas. Dessa faktorer, kombinerat med låga elpriser för industrin, positionerar Finland väl i den globala vätgasindustrin.

Elprisets betydelse och framtidspotential

Trots höga elpriser för konsumenter, erbjuder Finland en av Europas lägsta elpriser för industriella aktörer. Detta faktum är avgörande för vätgasproduktionens lönsamhet, vilken kräver omfattande mängder elektricitet. Petteri Laaksonen från LUT-universitetet belyser att satsningar på vätgasproduktion kan se Finland öka sin elproduktion kraftigt.

- Vår modellering visar att vi kan öka upp till över tusen terawattimmar årligen, jämfört med nuvarande 80 terawattimmar, förklarar han.

Konkurrens och jobbpotential

Vätgasproduktionens konkurrenskraft jämförs ofta med Iberiska halvön, där Spanien och Portugal drar fördel av riklig solenergi. Trots detta menar Laaksonen att Europa behöver flera produktionscentra för att täcka den ökade efterfrågan på el. Han understryker även de potentiella jobbmöjligheterna som vätgasproduktionen kan skapa i Finland, vilket kan innebära tiotusentals nya arbetstillfällen.

Utmaningar och framtidsutsikter

Även om vätgasindustrins framtida expansion är lovande, kvarstår vissa utmaningar. Exempelvis krävs det klarhet i hur man hanterar biobaserad koldioxid från skogsindustrin, vilket är kritiskt för produktionen av vätgsbaserade kemikalier som metanol. Laaksonen jämför Finlands nuvarande läge med Norges oljeupptäckt på 1970-talet och förespråkar en aktiv industristrategi för att maximera potentiella ekonomiska fördelar.

- Om vi fullt ut utnyttjar potentialen inom vätgasindustrin, kan vi lösa många av våra ekonomiska och sociala utmaningar, avslutar Laaksonen.

Källa: Yle Uutiset