Storsatsning på elförsörjning - Luleå Energis nya anläggningar

Bild: Luleå Energi

Luleå Energi investerar i framtiden genom att nyligen ta emot fyra nya transformatorer till Luleå. Två av dessa är avsedda att ersätta befintliga enheter på Lerbäcken för att säkerställa tillförlitlig elförsörjning för invånarna i Luleå. De andra två transformatorerna är helt nya och kommer att möjliggöra för utvecklingen av industriella projekt i Luleå Industripark.

Sammanlagt har fyra transformatorer anlänt till Luleå, med ytterligare två förberedda för framtida industriella etableringar. Alla fyra kommer att placeras på Hertsöfältet, nära Svartön och Luleå Industripark, av praktiska skäl. Luleå Energi står för investeringen, äger och kommer att driva transformatorerna.

Mathias Blom, projektledare på Luleå Energi, förklarar: "Med de nya transformatorerna på plats, tillsammans med den kabel som Luleå Energi och Vattenfall gräver ner längs Hertsövägen, så är vi redo att ansluta och leverera el till industriprojekten i Luleå Industripark. Därefter kommer två av de fyra transformatorerna som installeras att säkerställa elförsörjningen för invånarna i Luleå."

Några fakta om transformatorerna:

  • Kostnad: Cirka 60 miljoner kronor för samtliga fyra transformatorer.
  • Vikt: De två större transformatorerna väger 95 ton vardera, medan de två mindre väger 90 ton vardera.