Västerås Energicentrum - Turbinhusets stolta saga

Foto: Pia Nordlander

Turbinhuset från 1891, en av Sveriges första kraftstationer, har utsetts till det 19:e byggnadsminnet i Västerås. Det var genom Turbinhusets elproduktion som Asea valde att etablera sig i staden. Carin Lidman, ordförande för Mälarenergi, poängterar att likheten mellan dåtidens och dagens behov av rätt energi på rätt plats och i rätt tid är tydlig.

På slutet av 1880-talet behövde Elektriska Aktiebolaget i Stockholm, med tillverkning i Arboga, expandera och sökte nya lokaler. Västerås erbjöd sig att lösa detta genom att bygga Turbinhuset och tillhandahålla den nödvändiga elen, vilket ledde till att Asea etablerade sig där. Turbinhuset blir således en viktig del av Västmanlands industrihistoria.

Landshövding Johan Sterte framhåller att Västerås och Västmanland fortfarande är centrum för energi i Sverige, och invigningen av Turbinbron som ett nytt byggnadsminne markerar detta historiska arv.

Dennis Helfridsson, landschef för ABB Sverige, betonar betydelsen av Turbinhuset som "ABB:s vagga" och symbol för innovation och framsteg. Han är stolt över att vara en del av detta arv och ser fram emot att fortsätta forma framtiden tillsammans med andra aktörer.

Turbinhuset är fortfarande i drift och producerar förnybar och fossilfri el genom moderna turbiner som installerades 1995. Mälarenergi har också investerat i infrastruktur för att främja fiskvandring i Svartån. Genom att utnyttja vattnets fallhöjd produceras el som täcker behoven för cirka 100 hushåll. Turbinhuset är nu Västmanlands 51:a byggnadsminne och fortsätter att vara en symbol för historisk och samtida energiproduktion.