Trettiotvå länder satsar på kärnkraft för klimatets skull

Kärnkraftverk i europeiskt landskap. Foto: Creative Commons Lic, Pixabay, Kredit: Lichtmagnet

Under ett internationellt atomenergitoppmöte i Bryssel, som hölls den 21 mars och arrangerades tillsammans med den Internationella atomenergiorganet (IAEA), har 32 länder från Europa, Asien och Nordamerika enats om att kärnkraften spelar en central roll i kampen mot klimatförändringarna och för att säkra energioberoende.

Bland annat Storbritannien planerar att investera miljoner i sin atomindustri de kommande åren, med målet att stärka både civil och militär energiförsörjning.

Central roll

Belgiens premiärminister Alexander de Croo lyfte fram kärnkraftens potential vid toppmötet och betonade att omställningen till kärnenergi kan skapa arbetstillfällen, höja samhällenas kvalitet och motståndskraft, samt erbjuda framtidsutsikter för innovation och industri. Enligt de Croo är kärnkraft en viktig del av lösningen på klimatkrisen.

Utnyttjar kärnkraftens potential

I den så kallade "Brusselsdeklarationen" har deltagarländerna förbundit sig att fullt ut utnyttja kärnkraftens potential. De har också uppmanat internationella finansiella institutioner, som Världsbanken, att öka sitt stöd till kärnkraftsprojekt. Vikten av kärnenergi för att minska CO₂-utsläppen och för att säkra oberoende från utländska energikällor, särskilt under kriser, betonades under mötet.

Storskaliga investeringar

Sverige och Slovakien planerar storskaliga investeringar i kärnkraft för att möta det växande energibehovet. Sverige siktar på att fördubbla sin elkonsumtion till följd av elektrifiering, digitalisering och industriell modernisering. Landet planerar att ha två nya reaktorer i drift till 2035 och ytterligare tio till 2045. Slovakien, å andra sidan, strävar efter att öka sin kärnkraftskapacitet och minska beroendet av ryskt uran genom att utvinna egna uranförekomster.

Växande koncensus

Det ökade intresset för kärnkraft världen över ses som ett sätt att möta det ökade energibehovet samtidigt som man minskar koldioxidutsläppen och ökar energisäkerheten. Dessa åtaganden och planer visar på en växande konsensus om kärnenergins roll i framtiden, inte bara som ett verktyg för att bekämpa klimatförändringarna utan också för att stärka global energisäkerhet.

Källa: Merkur