Energimyndigheten stödjer träbaserade vindkraftstorn från Modvion

Foto: Modvion

Klimatet gynnas av övergången från fossila bränslen till förnybar energi som vindkraft. Hittills har dock själva turbintornen haft en negativ påverkan på klimatet på grund av de ingående komponenterna, främst stål. Det svenska företaget Modvion har utvecklat torn i trä för att markant minska miljöpåverkan. Energimyndigheten har varit en tidig finansiär.

Otto Lundman, VD för Modvion och själv en friluftsentusiast, berättar att företaget grundades efter att uppfinnaren David Olivegren presenterade idén om vindkraftstorn i trä för elever vid Chalmers entreprenörsskola 2015. Modvions grundidé är att erbjuda ett högpresterande modulärt tornsystem i fanerlaminatträ (LVL), vilket är ett storskaligt plywood. Denna träbaserade lösning är lättare än traditionella ståltorn, och Modviontornen väger hela 50 procent mindre än sina stålkollegor.

Andra aktörer har snabbt blivit intresserade av Modvions koncept, och Energimyndigheten har varit en viktig finansiär sedan 2017. Pierre-Jean Rigole från Energimyndigheten förklarar att valet av trä som material inte bara är klimatneutralt utan även fungerar som en långsiktig kolsänka under hela vindkraftverkets livslängd, vilket stöder målet om ett hållbart energisystem.

Fördelarna med trätornen sträcker sig bortom deras livslängd som vindkraftstorn. När träet inte längre används i dynamiskt belastade applikationer som vindkraftstorn, kan det återanvändas som balkar i statiskt belastade miljöer, såsom träbyggnader.

Modvion har tagit stora steg framåt och har redan rest ett 105 meter högt torn med en 2 MW-turbin utanför Skara, beställt av Varberg Energi. Företagets framtidsplaner inkluderar uppförandet av ännu högre torn med 6 MW-turbiner år 2025 och etablerandet av en volymfabrik 2027 för att tillverka cirka 100 träbaserade vindkraftverkstorn årligen. Modvion siktar också på att bygga volymfabriker globalt och att börja tillverka offshore-turbintorn för havsbaserad vindkraft år 2029.

Otto Lundman uttrycker optimism inför framtiden och betonar det privilegium det är att bygga med trä, ett material som har en nära koppling till människors relation till naturen.

Källa: Energimyndigheten