Absolicon stärker närvaron i Australien med Nett Zero Heat-avtal

Foto: Absolicon

Det svenska solvärmeföretaget Absolicon har ingått ett samarbetsavtal med Nett Zero Heat Pty Ltd för tillverkning av solfångare avsedda för den australiensiska marknaden. Företaget har även mottagit en första betalning på 60 000 euro. Avtalet reglerar processen för att etablera Absolicons automatiserade produktionslinje i Australien och ger licensrättigheter till Nett Zero Heat under avtalets giltighetstid.

Enligt kvartalsrapporten för Q4 2024-02-27 har Absolicon genomfört förhandlingar med den australiensiska start-up-företaget Nett Zero Heat Pty Ltd (NZH) för att skapa en produktionslinje för koncentrerande solfångare i Australien.

NZH fokuserar på att minska utsläppen från värmeproduktion och främja en hållbar industriell produktion i Australien. Ett avtal har nu slutförts mellan Absolicon och NZH, där Absolicon har erhållit en första betalning på 60 000 euro.

Med den svenska tillverkarens starka produktionskapacitet möter man den betydande tillväxten på den australiensiska marknaden. Tillverkningsindustrin i landet förlitar sig för närvarande främst på gas som sin primära värmekälla för varmvatten och ånga.

Absolicon har utvecklat en unik koncentrerande solfångare för industriell värme, som redan används av företag som Carlsberg, Birra Peroni och Colgate-Palmolive. Antalet solvärmeinstallationer inom industrin ökade med 60% mellan 2021 och 2022. För att möta den ökande efterfrågan och skapa en konkurrenskraftig affär har Absolicon skapat en produktionslinje för lokal massproduktion av solfångare.

Samarbetsavtalet innebär exklusiva immateriella rättigheter för Absolicons solfångare för NZH i Australien och angränsande Stillahavsöar, exklusive Nya Zeeland och Papua Nya Guinea. Detta avtal utgör det första steget i att köpa en produktionslinje och inkluderar detaljerade avtal och leveransplaner. Det totala värdet av avtalet uppgår till 100 000 euro (cirka 1,2 miljoner kronor), varav NZH har gjort en första betalning på 60 000 euro.

Den totala kostnaden för produktionslinan beräknas vara cirka 4 miljoner euro. Återstående betalning ska påbörjas inom 9 månader från den första betalningen, förutsatt att köparen kan finansiera produktionslinan fullt ut.

Absolicon arbetar också med att etablera produktionslinjer i samarbete med kanadensiska partner och har redan avtal på plats med företag i Egypten och Zimbabwe.