Omexom leder digital omvandling av Station Åker

Omexom har tecknat avtalet att utföra förnyelsen av 400 kV ställverket och att nu tillsammans med Svenska kraftnät utforma en ny och framtida standard för transmissionsnätets digitala stationer. Foto: Omexom

Station Åker, som är belägen strax utanför Mariefred i Södermanland, planeras genomgå en modernisering med fokus på ny digital teknik för intern kontrollanläggning. Omexom har ingått ett avtal för att ansvara för uppdateringen av 400 kV-ställverket och samarbeta med Svenska kraftnät för att skapa en ny standard för digitala stationer inom transmissionsnätet.

Omexoms ansvar omfattar en totalentreprenad med en samverkansdel, inklusive markarbeten som fundament och kabelvägar, en ny manöverbyggnad, 400 kV primärapparater, reservkraft, ny kontroll- och teleutrustning samt anslutning av inkommande 400 kV-ledningar.

Samverkansdelen fokuserar specifikt på den nya kontrollanläggningen, som utvecklas i samarbete med Svenska kraftnät. Denna del bygger på ny digital teknik med målet att skapa en standard för framtida stamnätsanläggningar.

Magnus Kristiansson, teknisk chef på Omexom, betonar att det är en ära att bidra med expertis i skapandet av en ny standard och arbetsmetod för digitala stationer inom transmissionsnätet. Målsättningen är att öka möjligheterna för distansövervakning och analys av anläggningen samtidigt som man strävar efter en hållbar vision att minska byggtiden och behovet av teknisk utrustning samt kablage.

Arbetet inleds i sommar med byggstart för det nya ställverket. Målet är att den uppdaterade stationen med ny digital teknik ska vara i drift under sommaren 2026.