Starka framtidsbesked från svenska solcellstillverkare

Midsummer har bland annat utvecklat en solcellspanelslösning speciellt anpassad till en av Sveriges populäraste takpannor, Bender Palema. Foto: Midsummer

Svensk solcellstillverkning andas optimism. Med ett stort miljonstöd från EU Innovation Fund ska tillverkaren Midsummer investera i en ny fabrik. Samtidigt lanserar Göteborgsföretaget Raymond en världsunik lösning för prefabricerade solcellstak.

Text: Pierre Eklund
Foto: Midsummer/ Johan Marklund

 

b
Midsummers grundare Sven Lindström lämnar efter årsskiftet posten som VD för att bli teknik- och affärsutvecklingsansvarig i företaget.
Foto: Midsummer/ Johan Marklund

 

Under 2023 har den svenska solcellstillverkaren Midsummer omgärdats av flera negativa rubriker om akut kapitalbehov, fallande aktiekurs, varsel, och kritik om otillräckliga uppgifter kring företagets senaste emission på 278 miljoner kronor. I somras kom dock ett positivt besked när EU Innovation Fund beslutade att ge Midsummer ett etableringsstöd på 32,3 miljoner euro, cirka 367 miljoner kronor, för en ny solcellsfabrik i Sverige. Bland 249 ansökningar i olika kategorier var företaget ett av endast tre europeiska solcellsföretag som fick ta emot stöd.
– Det är självfallet mycket glädjande att bli utvald till detta stöd för vår kommande megafabrik i Sverige. Vi har ambitioner att bli Europas största tillverkare av tunnfilmssolceller med ett flertal fabriker runt om i Europa och detta stöd underlättar förstås etableringen av vår andra megafabrik, en 50 MW-fabrik i Italien, förklarade Sven Lindström, företagets grundare i ett pressmeddelande.

 

Stödet är öronmärkt för byggnationen av ny en fabrik i Sverige för tillverkning av tunnfilmssolceller av typen CIGS som anses vara särskilt lämpliga för installation på tak som inte klarar vikten av traditionella solcellspaneler av kisel. Efter beskedet har Midsummer och EU Innovation Fund haft intensiva förhandlingar om stödets villkor, och i december 2023 meddelade företaget att de har undertecknat avtalet som reglerar olika aspekter som tidsplan för konstruktionen, utbetalningsdatum för stödet och motfinansiering.
– Godkännandet av vår ansökan är förstås en kvalitetsstämpel för vår teknologi, våra framtidsplaner och för oss som företag. Utvärderingen av EU:s experter är ett nålsöga att passera igenom, säger Sven Lindström som under 2024 lämnar sin post som VD för att bli teknik- och affärsutvecklingsansvarig.

 

b
Prefabricerade Smart Solar Roof installeras i en kontrollerad fabriksmiljö och levereras komplett till byggnadsplatsen vilket ger lägre kostnader, färre felmarginaler och snabbare installationstid.
Foto: Raymond

Världsunik lösning

EU Innovation Fund kräver fullständig finansiering för hela projektet innan den första utbetalningen kan ske, och stödet från fonden motsvarar ungefär hälften av den återstående motfinansieringen. Midsummer uppger att finansieringen sker genom kapital, lån och annan offentlig finansiering. Startar byggnationen i utsatt tid kan fabriken, som kommer ha kapacitet att producera 200 MW solceller årligen, driftsättas första kvartalet 2026. Under vintern har även solcellstillverkaren Raymond lämnat positiva besked inför framtiden, då Göteborgsföretaget har lanserat en världsunik lösning för prefabricerade solcellstak som sänker kostnaderna för solceller genom snabbare, snyggare och säkrare installationer.

Raymond har utvecklat en innovativ teknik, Smart Solar Roof, för prefabricering av solcellstak där kompletta solcellstak i sektioner på upp till 8 x 4 meter kan monteras på ett villatak på bara några timmar.

– Vårt patentgodkända solcellstak Smart Solar Roof är yttertak och solceller i ett med toppkvalitet och elegant design till ett attraktivt pris. Vi står redo att möta EU-direktivets krav på att samtliga nybyggnader ska vara försedda med solpaneler från 2028, säger Raymonds VD Lina Jeverstam i ett pressmeddelande.

Genom att installera kompletta solcellstak i en kontrollerad fabriksmiljö kan tillverkaren minska kostnader och felmarginaler samtidigt som taket får högre kvalitet och snabbare installationstid än manuella installationer utomhus.
– Smart Solar Roof, är en hållbar innovation med imponerande 85 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med konventionella betongtegeltak med utanpåliggande solcellspaneler, säger Lina Jeverstam.

Raymonds målsättning är nu att öka kapaciteten i Göteborgsfabriken som under 2024 förväntas nå en kapacitet på 100 MW. Samtidigt har det snabbväxande företaget, som startade 2019, planer för fler fabriker i Sverige och Europa.