Göteborg i omfattande satsning på solenergi

Bild: Svea Solar.

Göteborg Stad genomför nu en omfattande satsning på solenergi, vilket resulterat i över 160 färdiga och 120 pågående solcellsinstallationer på fastigheter som förvaltas av Göteborgs Stadsfastighetsförvaltning. Denna insats är en del av stadens ambitiösa mål att uppnå 100 procent förnybar energiproduktion till 2025.

Svea Solar driver flera projekt parallellt med Göteborgs Stadsfastighetsförvaltning och förväntas installera uppemot 12 MW under fyra år. Göteborgs Stadsfastighetsförvaltning är ansvarig för över 2000 fastigheter inom kommunen, inklusive skolor, förskolor, äldreboenden och omsorgsboenden. Under 2017 inledde Göteborgs stadsfastigheter sitt solenergiprogram med långsiktiga mål att producera 35 GWh solel på fastigheterna fram till år 2030.

Richard Alebrand, Sverigechef på Svea Solar, kommenterar: "Om fler kommuner följde Göteborgs exempel skulle energiomställningen gå betydligt snabbare. Vi är stolta över att bidra till förverkligandet av stadens ambitiösa klimatmål genom stora solcellsinstallationer på stadens fastigheter."

Joakim Lindfors, sakkunnig solceller och solcellssamordnare vid Göteborgs stadsfastighetsförvaltning, tillägger: "Det känns fantastiskt att se dessa projekt bli verklighet och bidra till vår lokala energiförsörjning. Med solcellerna minskar energikostnaderna i våra verksamheter, samtidigt som vi kan övervaka produktionen i realtid och följa upp resultaten över tid."