IAEA framhåller vikten av säker eltillförsel vid Zaporizjzjia kärnkraftverk

IAEA-team har varit på plats sedan september 2022. Foto: IAEA

Internationella atomenergiorganet (IAEA) har presenterat ett nytt system för att säkerställa omedelbar reservel vid Zaporizjzjia kärnkraftverk i Ukraina om huvudkraftledningen fallerar. Detta ses som en viktig säkerhetsåtgärd. IAEA vill även inspektera andra delar av kraftverket.

IAEA:s chef Rafael Mariano Grossi uttrycker oro över frekventa strömavbrott vid anläggningen – det har varit åtta avbrott sedan augusti 2022. El är nödvändigt för att kyla reaktorerna och för andra viktiga funktioner.

Kärnkraftverket, som ligger vid frontlinjen mellan ryska och ukrainska styrkor, har bara en kvarvarande 750 kV-linje och en 330 kV reservkraftledning. Men sedan mitten av 2023 har reservkraftlinjen krävt manuell aktivering. IAEA rapporterar att arbete nu har utförts på anläggningen för att säkerställa att reservkraften automatiskt kan tillhandahålla el till kraftverket, förutsatt att den förblir fungerande.

Extremt skör

Grossi säger att detta är en betydande utveckling då det ger självständighet och redundans i kraftverkets strömförsörjning, även om den totala externa strömförsörjningen är fortfarande extremt skör.

IAEA har begärt mer tillgång till olika delar av anläggningen, som har varit under rysk militär kontroll sedan tidigt 2022. Experter på plats har fortfarande inte fått tillgång till taket på reaktorerna och tillträdet till vissa delar av turbinhallarna är begränsat.

Avstängd reaktorhall

IAEA:s team har inte tillåtits tillträde till reaktorhallarna i vissa enheter – det är första gången IAEA-experter nekats tillträde till en reaktorhall som befinner sig i kall avstängning.

De följer även upp underhållsschemat för 2024 och håller ett öga på borsyradeponeringar som observerats i inneslutningsbyggnaden vid enhet 6. Detta ska ha orsakats av ett läckage i en av borsyratankarna. Sådana läckage kan förekomma under drift, men kräver lämplig och snabb åtgärd från operatören för att förhindra allvarligare säkerhetsproblem.

Mobila dieselpannor

På platsen installeras fyra ytterligare mobila dieselpannor för att generera ånga för olika kärnsäkerhetsfunktioner. Just nu har anläggningen nio mobila pannor som ger extra värme under vintern. Fem av de sex reaktorerna vid kraftverket är i kall avstängning, medan en är i varm avstängning och genererar värme för anläggningen och närliggande ukrainska staden Energodar där de flesta anställda bor.

IAEA:s team vid Ukrainas andra kärnkraftverk rapporterar att kärnsäkerheten och säkerheten upprätthålls trots omfattande missilattacker mot Ukraina under den senaste tiden.

Källor: IAEA och World Nuclear News