Debatt: Vindkraft, en kortvarig parentes

Foto: Pexels.

På Energinyheters debattsida kan man läsa hur vindkraftsföreträdare försöker förmå kommunpolitiker att inte använda vetot, denna gång fokuserar man på Västsverige.

I vindkraftsbranschen råder högtryck även om det finns företag i branschen som det går knackigt för. Men som det varit under hela vindkraftens levnadstid så överlever man tack vare stöd från olika håll, genom åren närmare 100 stycken olika.

I Västra Götaland klarar man enligt debattörerna inte elförsörjning och då måste kommunerna avstå sitt veto. Nu finns det 1000 andra saker som kommer utifrån med stor acceptans, så varför är det just el som man ska producera själv?

Debattörerna nämner vätgas men glömmer att skriva att ca 70 % av energin som kommer från ett vindkraftverk försvinner innan denna el, som tillverkar vätgas för att sedan bli till el igen, når slutanvändaren.

Man nämner även att det är snabbt och billigt att bygga vindkraft. Det finns många exempel på motsatsen där processer håller på 10, 15 och t.o.m. över 20 år.

Om vägar och hus skulle byggts snabbt och billigt hade vi haft enfiliga grusvägar och hus av spånskivor. Vindkraftens kvalitet är av samma slag.

Innan vindkraftens intåg hade vi ett säkert och robust elsystem som vissa dessvärre ser som ett problem. Vindkraftens ansvar för vår elförsörjning är lika med noll. Historieböckerna kommer inte att vara nådiga mot vindkraften som förmodligen blir en parentes, förhoppningsvis en kort sådan.

Slutligen undrar vi om debattörerna någon gång läst en ansökan om att få bygga vindkraft, pratat med handläggare i de olika instanserna, deltagit i domstolsförhandlingar, deltagit i lokala samråd, pratat med hotade och drabbade människor, deltagit i träffar med kommunpolitiker eller varit på plats och lyssnat på och sett hur vindkraftverk bullrar och förstör?

När debattörerna skriver att prövningen är saklig och noggrann förstår vi att svaret på frågan ovan blir nej.

Eftersom Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen, de olika Mark- och miljödomstolarna bara litar på den som ansöker om vindkraft är det viktigt att kommunen sätter sig in i ärendet. Vissa kommuner genomskådar lätt en ansökan som är fylld med vilseledande och saker som borde ifrågasättas.

Då blir det ett veto.

 

Henrik Wachtmeister

Föreningen Svenskt Landskapsskydd