Elektrifiering gav oväntad energibesparing på Köpenhamns centralstation

Norreport station i Köpenhamn: Foto: Wikipedia Common, kredit: Leif Jørgensen

Omställningen från diesel till elektriska tåg mellan Köpenhamns centralstation och Østerport har lett till en oväntad energibesparing. På Nørreport Station, där tusentals pendlare dagligen passerar, har behovet av ventilation halverats tack vare de nya, renare eltågen.

Banedanmark, som ansvarar för stationens underhåll, har lyckats minska luftflödet utan att kompromissa med luftkvaliteten. Tidigare krävdes det konstant ventilation för att hantera dieseltågens utsläpp, men med den nya eldrivna tågflottan har situationen förändrats dramatiskt.

- Vi behövde en kraftig ventilation för att möta standarderna för luftrenhet när dieseltågen dominerade, förklarar Jesper Sejerø från Banedanmark.

- Men introduktionen av Vectron-lokomotiv och minskningen av dieseltåg gjorde det möjligt för oss att dra ner på ventilationen utan att äventyra miljön på stationen.

Motsvarar 140 hushåll

Denna åtgärd har inte bara lett till en mer behaglig och hälsosam miljö för passagerarna utan också till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Den årliga energibesparingen motsvarar strömförbrukningen för 140 hushåll och uppgår till över en halv miljon danska kronor, vilket är ett stort steg mot en mer hållbar offentlig transport i stadens hjärta.

Tyst revolution

Med denna nya praktik bidrar Nørreport Station till en grönare framtid, där varje sparad megawattimme är ett steg närmare Köpenhamns ambition att minska sin koldioxidfotavtryck. Det är en tyst revolution under jord som visar att även små förändringar i våra dagliga rutiner kan ha stor inverkan på vår planet.

Källa: Banedanmark