Stabila elpriser väntas i vinter

Foto: Bixia

Den kommande vintern förväntas präglas av stabila elpriser, tack vare väl fyllda vatten- och gasdepåer samt ökad kärnkraftsproduktion jämfört med föregående år. Enligt Bixias elprisprognos förväntas systempriset i december ligga runt 85 öre per kWh, jämfört med 2,44 kronor per kWh föregående år. Första kvartalet nästa år prognostiseras också vara stabilt runt 85 öre per kWh.

Fjolårets dramatiska elprischock i december, där priser nådde upp till 7 kronor per kWh, förväntas inte upprepas i år. Den milda vintern, goda gaslager i Europa och väl fyllda vattenmagasin och kärnkraftsproduktion i Sverige och Finland bidrar till det förväntade låga elpriset. Risken för höga priser bedöms vara mycket liten.

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool förväntas ha ett genomsnittligt pris på 85 öre per kWh i december, jämfört med 2,44 kronor föregående år. Skillnaden i elpriser mellan södra och norra Sverige har minskat, och även om södra Sverige fortfarande har högre priser förväntas skillnaderna vara betydligt mindre än tidigare. Förväntat pris i SE4 ligger på runt 90 öre per kWh, i SE3 runt 80 öre, och i norra Sverige (SE1 och SE2) runt 60 öre per kWh.

Prognoserna pekar mot stabila elpriser även under resterande vintermånader. Genomsnittspriset för januari till mars förväntas vara omkring 85 öre per kWh, något lägre än fjolårets genomsnitt på 1 krona per kWh.

Den övergripande situationen på elmarknaden i Europa är också förbättrad jämfört med tidigare år, med mildare väder, ökad kärnkraftsproduktion och välfyllda vatten- och gasdepåer. Detta skapar en ökad stabilitet på den svenska elmarknaden under den kommande vintern. Terminspriserna för tysk el ligger betydligt lägre än föregående år, vilket ytterligare bidrar till den generellt gynnsamma situationen på elmarknaden.

Sammanfattningsvis förväntas alltså vintern präglas av stabila elpriser, understödda av gynnsamma förhållanden som mild väderlek och ökad produktion från olika källor. Import av el förväntas inte drastiskt påverka priserna, och risken för upprepning av föregående års elprischock bedöms som mycket låg.