Svensk Biogas kan inte längre kompensera för skattehöjningen

Foto: Svensk Biogas

Natten till den 27 september höjer Svensk Biogas motvilligt priset på sina tankstationer. För att stötta sina kunder och markera biogasens viktiga roll i klimatomställningen, valde Svensk Biogas att själva gå in med halva kostnaden när den svenska skattebefrielsen på biogas försvann tidigare i år. Nu har man inte längre möjlighet att fortsätta att delvis kompensera för skattehöjningen, utan höjer priset med resterande andel – omkring 2,45 kronor per kilo.

 

–  När vi fattade beslutet om att gå in med halva kostnaden var vi tydliga med att det kunde behöva omprövas ifall inga kompenserande åtgärder kom på plats, och det är tyvärr där vi har hamnat. Vi ser oss nu nödgade att höja priset motsvarande hela skatten likt övriga aktörer. Ytterst drabbar detta våra kunder, vilket är någonting vi verkligen beklagar och vi arbetar hårt tillsammans med branschen för att få till stånd en förändring, säger Anna Lövsén, vd för Svensk Biogas och affärsområdeschef för Biogas på Tekniska verken-koncernen i Linköping.

Biogasbranschen tvingades höja priset för konsumenter efter att skattebefrielsen för biogas försvann i och med en EU-dom i vintras. Från och med den 9 mars tillkom en skatt på biogas i Sverige om 4,7-5 kronor per kilo. Svensk Biogas valde i det läget att gå in och ta halva kostnaden av den plötsliga prisökningen med förhoppningen om en snar lösning – men drygt ett halvår efter att skatten infördes finns ännu inga besked i frågan.

– Vi hoppades på snabba stödåtgärder, men i den nya budgeten som nu presenterats av regeringen saknar vi fortfarande beslut gällande åtgärder kopplat till skattebefrielse av biogas. Vi har försökt bidra så gott vi kunnat till att hålla nere priserna, men i och med att framtiden är så pass oviss är det inte längre möjligt för oss att fortsätta vara uthålliga i detta, säger Anna Lövsén.

Svensk Biogas menar att en återställning av den svenska skattebefrielsen för biogas är av största vikt. Inte minst för hur det slår mot de företagare och privatpersoner som investerat i och nyttjar biogas – och därmed i förlängningen även mot transportsektorns omställning till fossilfrihet och möjligheten att nå Sveriges nationella klimatmål. 

– Skattebefrielsen har varit en viktig förutsättning för biogasens konkurrenskraft. Att biogas producerad i Sverige av lokala förnybara restprodukter som till exempel matavfall just nu beläggs med samma koldioxidskatt som importerad fossil gas är orimligt. Vi kommer att fortsätta att driva den här frågan, säger Anna Lövsén.