Ei granskar hur Svenska kraftnät följt 70-procentsregeln

Foto: Pixabay

I somras publicerade ACER en rapport som visar att systemansvariga för överföringssystem inom EU under 2022 inte levt upp till elmarknadsförordningens krav på att minst 70 procent av överföringskapaciteten ska tilldelas marknaden. Eftersom ACER:s rapport avviker från de beräkningar som Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit del av från Svenska kraftnät, kommer Ei att fortsätta granska hur Svenska kraftnät följt 70-procentsregeln.

Hur mycket överföringskapacitet som beräknas och tilldelas för handel på elmarknaden är en viktig fråga, och påverkar marknadsaktörerna och elpriset på grossistmarknaden för el. ACER:s rapport visar att Svenska kraftnät på flera elområdesgränser inte levt upp till 70-procentskravet. Svenska kraftnät har i sin tur uppgett att de under 2022 haft en bättre uppfyllnad av kravet än vad ACER:s rapport visar. Eftersom Ei är den svenska myndighet som kan bedriva tillsyn över denna fråga är det Ei:s uppgift att granska Svenska kraftnät.

Ei kommer att granska varför resultaten skiljer sig åt, och inledningsvis undersöka vilka parameterval och avvägningar som gjorts av Svenska kraftnät respektive ACER. Ei:s uppgift är att se till att Svenska kraftnät efterlever 70-procentsregeln och vi kommer därför ta ställning till om det krävs några åtgärder.

Källa: Energimarknadsinspektionen