Stort intresse för att investera i förnybar energi

Foto: Unsplash

Parisbaserade Omnes är en ledande private equity-investerare inom infrastrukturområdet. Nu har bolaget genomfört den första stängningen av Capenergie 5, den femte generationens fond för förnybar energi. Fonden har säkrat investeringar på 800 miljoner euro av målstorleken på 1,35 miljarder euro.

Sedan 2006 har Omnes gjort över 60 investeringar i företag inom förnybar energi över hela Europa, fördelade på fyra fonder som har gett klassens bästa avkastning. Bolaget har distribuerat mer än 2,5 miljarder euro för att konsekvent tillämpa samma investeringsmodell: att investera i utvecklare av förnybar energi med syftet att omvandla dem till oberoende energiproducenter. Capenergie 5, följer samma investeringsstrategi.

Tack vare ett omfattande nätverk med europeiska utvecklare av förnybar energi som Omnes har byggt upp under de senaste 15 åren har bolaget fortsatt dragit nytta av ett unikt och högkvalitativt avtalsflöde. Omnes har redan genomfört fem investeringar i ledande europeiska utvecklare av förnybar energi med Capenergie 5. Däribland i det ledande svenska solenergibolaget Turn Energy. Turn bygger, äger och förvaltar solparksanläggningar på icke odlingsbar mark och säljer vidare energin till svenska bolag. Målet är att Turn ska stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige till 2028.

Utöver Turn Energy har Omnes Capenergie 5 investerat i: CCE Holding, en österrikisk/tysk IPP med en paneuropeisk portfölj. Faria Renewables, en grekisk PV-utvecklare. Enova Value 2.0, ett tyskt Onshore-företag för vindkraft på land med den etablerade utvecklaren Enova. Integrum Renewable Energy, en brittisk utvecklare av solceller och integrerad batterilagring. Dessa fem företag utvecklar och bygger multi-Gigawatt projekt i 10 länder.

– Vi är stolta över den framgång som fonden har uppnått sedan lanseringen på Omnes 2006 och är hedrade över det förnyade förtroendet från våra investerare. Tack vare deras stöd och teamets hårda arbete håller Capenergie 5 på att bli en utmärkt fondårgång, säger Michael Pollan och Marc-Philippe Botte, Managing Partners och co-heads för Omnes investeringsteam för förnybar energi.
 

– Trots en försämrad global insamlingsmiljö har vi på bara några månader framgångsrikt samlat in 800 miljoner euro från toppinvesterare. Enligt vår uppfattning är det ett resultat av vår meritlista som byggts upp under 17 år och som har genererat en nettogenomsnittlig IRR på över 15 %, säger Serge Savasta, VD för Omnes. 

Capenergie 5 har lockat både befintliga och nya internationella investerare, däribland ett antal nordiska. LP:er inkluderar bland annat AG Insurance, AkademikerPension, Caisses du Crédit Agricole, Golding, Bpifrance och Industriens Pension samt andra franska och europeiska försäkringsbolag, pensionsfonder, stiftelser, fonder och familjekontor.