Läget på elmarknaden under maj 2023

Foto: Pixels

Det genomsnittliga priset för SE3 var 34 EUR/MWh under maj, en minskning med 31 EUR/MWh jämfört med april och i SE4 var priser 64 EUR/MWh endast 1 EUR/MWh lägre än föregående månad. I norra Sverige blev priset för maj 25 EUR/MWh vilket är 34 EUR/MWh lägre än april.

Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige var mindre i förhållande till SE3 men betydligt större jämfört med SE4 i maj. Skillnad mellan SE1 och SE4 var 40 EUR/MWh jämfört med 7 EUR/MWh under april. Systempriset var 38 EUR/MWh vilket är 52 procent lägre än under april.

Maj har bjudit på både sol och vind och sedan mitten av månaden en vårflod som tillsammans gav många timmar med negativa elpriser i samtliga elområden. Under andra halvan av maj har det varit omkring 90 timmar med negativa elpriser i alla elområden utom i SE4 där det inträffande under 30 timmar. Maj är en betydligt varmare månad än april vilket ger en lägre efterfrågan på el.

Elproduktionen var lägre än föregående månad bland annat för att revisionsperioden startat i kärnkraftverken, produktionen från vindkraft var högre under maj och elexporten är fortsatt hög. Priserna på naturgas, kol och utsläppsrätter sjönk under månaden och med ett minskat behov av el har priserna pressats ner på kontinenten.

prisbild maj 2023.svg

Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i mars-maj 2023, EUR/MWh Källa: SKM Market Predictor, Nord Pool

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimyndigheten