Solör Bioenergi förvärvar två fjärrvärmeverksamheter på Öland

I dagarna blev det klart att Solör Bioenergi förvärvar fjärrvärmeverksamheten i Färjestaden och Mörbylånga på Öland. Foto: Finemanget

I dagarna blev det klart att Solör Bioenergi förvärvar fjärrvärmeverksamheten i Färjestaden och Mörbylånga på Öland. Köpet, som är en del av Solör Bioenergis definierade tillväxtstrategi, innebär att Solör stärker sin position som ledande aktör inom förnybar energi. Nu är fokus på att tillsammans med Mörbylånga kommun låta fjärrvärmeverksamheten växa.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 299 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Gradvis övertagande
Verksamheten kommer att drivas med lokal förankring på orterna med befintlig personal från Kalmar. I varje region inom Solör finns expertis med lång branscherfarenhet för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt kunna finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

Värmeproduktionen sker genom eldning av biobränsle och leveransen av förnybar energi uppgår till cirka 20 GWh per år till cirka 290 anslutna kunder.

I köpet från Mörbylånga kommun ingår alla anläggningstillgångar, kunder och avtal som tillhör fjärrvärmeverksamheten. Där ingår även till exempel fjärrvärmeledningar och alla produktionsanläggningar, inklusive pannor. Övertagande sker gradvis under kommande halvår.

Långsiktig samverkan
Solör Bioenergi kommer att stödja Mörbylånga kommuns tillväxt och dess vidareutveckling med förnybar energi.

- Vi är med och bygger vidare på den infrastruktur som finns med fokus på förnybar energi och lokalproducerad värme. Vi har en fin dialog med kommunen kring hur övertagande sker på bästa sätt och vårt samarbete fungerar väldigt bra, säger Nils Svensson, regionchef på Solör Bioenergi.

Solörs fjärrvärmeverksamheter ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet.

- Både Färjestaden och Mörbylånga har stor tillväxt och vi hoppas kunna bygga ut anläggningen i Färjestaden på sikt. Vi har redan nu ett intresse från flera möjliga kunder som vill ansluta sig, säger Nils.

- Mörbylånga kommun ska vara en plats för växtkraft och livskvalitet. En plats som är präglad av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi från Mörbylånga kommun ser Solör som en partner som kan fortsätta bidra och utveckla kommunen som en attraktiv bostadskommun. Viktiga urvalskriterier när vi ville hitta en köpare var också den långsiktiga kundnyttan och hållbarhetsfrågorna, säger Matilda Wärenfalk, kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga kommun.