Abb får systemorder till Havfram Winds två nya installationsfartyg för havbaserade vindkraftverk

Foto: Havfram Wind

ABB har tagit hem en stor order från en av Kinas största offshorefartygsbyggare, Yantai CIMC Raffles Offshore Ltd., för att leverera en integrerad brygga-till-propeller-lösning till Havfram Winds två nya NG20000X-HF Wind Turbine Installation Vessels (WTIVs). Fartygen, som är utrustade med den senaste batterihybriddrivlinan, kommer att vara bland de mest energieffektiva fartygen inom den havsbaserade vindindustrin. Andra egenskaper är förmågan att installera havsbaserade vindkraftverk med en rotordiameter på mer än 300 meter samt XXL-monopiles som väger upp till 3 000 ton på vattendjup på upp till 70 meter.

ABB:s leverans omfattar fyra elektriska Azipod® framdrivningsenheter med en total framdrivningseffekt på 17 MW, kraftdistributionssystemet Onboard DC Grid™, en energilagringsinstallation på 4,1 MWh, ABB Ability™ Marine Pilot Control med Dynamic Positioning System för avancerad fartygskontroll samt ett omfattande paket med automation och digital teknik. När fartygen är i drift kommer de att kunna utnyttja fördelarna med digital anslutning till ABB Ability™ Collaborative Operations för fjärrsupport och prediktivt underhåll.

I takt med att turbinerna blir fler och större visar de senaste prognoserna från den oberoende experten DNV[1] att havsbaserad vindkraft år 2050 kommer att producera lika mycket energi som havsbaserad olja. Havfram Wind-fartygen kommer att ha specifika egenskaper som framtidssäkrar dem då den havsbaserade vindsektorn successivt flyttar längre ut till havs. Dessa egenskaper inkluderar omedelbar kraftbalansering och förbättrad dynamisk prestanda för batterier, plus manövrerbarhet och noggrannhet vid stationering som Azipod®-propulsionen ger. Dessutom kan Azipod® framdrivningssystem ha viktfördelar med upp till 30 procent jämfört med traditionella mekaniska thrusterlösningar.

ABB Ability™ Marine Pilot Control är utformat för att optimera fartygets reaktionsförmåga, effektivitet och säkerhet över hela driftprofilen och möjliggör en sömlös övergång från positionskontroll till manövrering med joystick. DP2-funktionen tillför redundans i den tekniska konstruktionen, vilket säkerställer att fartygets position bibehålls i händelse av ett enskilt systemfel. Detta är särskilt viktigt för säker och tillförlitlig drift av konstruktions- och vindkraftsfartyg som arbetar vid sidan av fasta strukturer.

"Prestandan hos våra fartyg för installation av vindkraftverk kommer att vara avgörande för att möta behoven på marknaden för havsbaserad vindkraft idag och imorgon. För att säkerställa överlägsen prestanda valde vi ABB:s breda utbud av kraft-, styr-, framdrifts- och automationsteknik, kompletterat med stöd under hela livslängden från ABB:s fjärrdiagnostik och globala servicefunktioner", säger Even Larsen, vd för Havfram Wind.

De nya Havfram Wind-fartygen kommer att dra nytta av ABB:s omfattande erfarenhet av lösningar med elektriskt slutna bussar och slutna ringar för dynamiskt positionerade fartyg. Elektriskt slutna bussförbindelser och slutna ringar ger betydande fördelar och effektivitetsvinster jämfört med traditionella öppna ringlösningar som kräver ett större antal online-motorer och total installerad effekt.  Dessutom uppfyller de viktiga säkerhetsbestämmelser, ökar den operativa flexibiliteten, effektiviteten och möjliggör kostnadsbesparingar.

"Vi på ABB är med i dessa projekt för att stödja kunden under hela fartygets livstid, och att kunna leverera framtidssäkrade lösningar är av yttersta vikt för oss. Jag är särskilt stolt över den här ordern, som visar på fördelarna med effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet som vår brygga-till-propellerlösning kan leverera till våra kunder på denna snabbt växande och krävande marknad", säger Juha Koskela, divisionschef för ABB Marine & Ports.