2022 blev ett rekordår för nya anslutningar till E.ONs fjärrvärmenät

2022 blev ett rekordår för nya anslutningar till E.ONs fjärrvärmenät. Under 2023 investerar bolaget 1,3 miljarder kronor i sina anläggningar. Foto: Apelöga

198 företag och flerfamiljshus anslöt sig till E.ONs fjärrvärmenät under 2022, att jämföra med 170 nya anslutningar året innan - eller 192 nya anslutningar det tidigare rekordåret 2017. – Malmö sticker ut, med 103 nya anslutningar ifjol, jämfört med 70 året innan, säger Michel Thomas, chef för hållbara energilösningar på E.ON.

Enligt Michel Thomas är det främst de höga elpriserna som har lett till att kunderna sett över sitt energival, samtidigt har starka hållbarhetssträvanden också varit bidragande. 

 Det är tydligt att kunderna föredrar fördelarna med fjärrvärme. I en tid med mycket volatila energipriser erbjuder fjärrvärmen ett konkurrenskraftigt och hållbart alternativ, särskilt med en hög andel biobränslen, säger Michel Thomas.

bild
"I Malmö tillkom 103 nya anslutningar till fjärrvärmenätet ifjol, jämfört med 70 året innan", säger Michel Thomas, chef för hållbara energilösningar på E.ON. Foto: Apelöga

Att många väljer fjärrvärme är också viktigt för energisystemet i stort, eftersom fjärrvärme minskar behovet av att använda el för uppvärmning.

– Den här vintern, när risken för manuell frånkoppling varit högaktuell, har många blivit medvetna om hur viktigt det är att både minska elförbrukningen och att plana ut kurvan. Det vill säga flytta elförbrukning för att kapa topparna morgon och kväll. Här spelar fjärrvärme en betydelsefull roll för att avlasta elnätet. Om fjärrvärmeproduktionen dessutom sker i ett kraftvärmeverk, som producerar både el och värme, blir systemnyttan ännu större, säger Michel Thomas.

Samtliga E.ONs huvudproduktionsanläggningar i Malmö, Norrköping, Örebro och Stockholm är kraftvärmeverk.

E.ONs fjärrvärmenät i Örebro fick ifjol 34 (29) nya anslutningar, medan fjärrvärmenäten i Stockholm och Norrköping fick 33 (40) respektive 28 (31) nya anslutningar.

E.ON investerar årligen cirka en miljard kronor i sina fjärrvärmeanläggningar. 2023 investerar bolaget 1,3 miljarder kronor.