Slopad rabatt på el från solceller

Adam Ihse/TT: Mindre förmånligt sätta upp solceller. Arkivbild.

I dag får en mindre elproducent, exempelvis en villaägare med solpaneler på taket, en rabatterad eller slopad elnätsavgift när överskottselen skickas in på elnätet, enligt ellagens bestämmelser. Men det krockar med EU-regler där alla elproducenter, oavsett storlek, ska betala sin faktiska del av kostnaden.

Nu sätter Energimarknadsinspektionen (Ei) ner foten. "Ei har beslutat om inriktningen som innebär att bestämmelserna om reducerad nätavgift inte får tillämpas", skriver myndigheten.

Slår olika

I praktiken innebär det att villaägare med solceller på taket får dyrare kostnader, i storleksordningen några hundralappar upp till någon eller några tusenlappar per år, enligt Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, som refererar till uträkningar som Ei tidigare har gjort.

Anna Carlén, analytiker på Ei, bekräftar beräkningarna, men att det kan slå väldigt olika beroende på elnätsföretag man är kopplad till.

Så det blir svårt att svara på för den specifika villaägaren, säger Anna Carlén som betonar att det inte är meningen att elnätsföretaget totalt sett får ta ut högre avgifter från kollektivet av elnätskunder.

Nätföretaget kommer inte att tjäna på det här.

Uppvaktar nätföretagen

Anna Werner flaggar nu för att branschorganisationen ska ta kontakt med de stora elnätsföretagen, Vattenfall, Ellevio och Eon, för att förmå dem att vara försiktiga när nätavgifterna lär höjas.

Att de i sådana fall går långsamt fram och med god framförhållning, för att undvika drastiska konsekvenser, säger Anna Werner.

Annars riskerar man fördröja omställningen till lokal elproduktion, fortsätter hon.

Hon efterlyser nu åtgärder från regeringen för att göra det mer lönsamt med solcellsproduktion. Även Anna Carlén på Ei pekar på att regeringen kan agera med mer stöd om man skulle vilja kompensera de mindre solcellsägarna för dyrare elnätsavgifter.