Solenergiparker kan snabbt bidra till elförsörjningen

”Regeringen måste peka med hela handen och uttala ett önskemål om mer solkraft. Det skulle kunna göra att länsstyrelserna ger tillstånd till fler och större solparker.” Foto:Pexels

Solel kan byggas ut snabbare än något annat kraftslag och storskaliga anläggningar som till exempel solelparker gör det möjligt att på kort tid ge ett stort bidrag till elförsörjningen. De svenska solelparkerna blir både allt fler och allt större, men trots det utgör de än så länge en mycket liten del av den totala installerade effekten för nätanslutna solceller i Sverige.

AV ALARIK HAGLUND

Solelparker är storskaliga solcellsanläggningar som byggs på marken och som används för att producera och sälja solel. Förutom att de går snabbt att bygga har solelparker ett flertal fördelar jämfört med till exempel takmonterade solcellsanläggningar. Bland annat finns det skalfördelar, som gör att solelparker tack vare en större yta och ett större antal solpaneler kan vara betydligt billigare att bygga per installerad kilowatt. Eftersom de befinner sig på marken förenklas också montering, skötsel och underhåll.

bild
Trots de nya solelparker som byggs och planeras menar Svensk Solenergis vd Anna Werner att vi fortfarande inte har några stora solelparker i Sverige. Foto: Jann Lipka

Saker att tänka på
Även om det finns en rad fördelar finns det också flera saker som man måste ta hänsyn till när man bygger en solelpark. På grund av att en solelpark till skillnad från en takanläggning tar mark i anspråk är det bland annat, för att den ska vara lönsam, viktigt att markkostnaden inte är för hög. Solelparker placeras därför främst på mark som inte har något annat användningsområde eller där solpanelerna kan kombineras med annan verksamhet. Ofta handlar det till exempel om oanvända flygplatsområden, mark i anslutning till vägar eller betesmark.

Samtidigt måste en solelpark anslutas till elnätet och om avståndet från solelparken till inkopplingspunkten är långt kan det resultera i höga anslutningskostnader. Dessutom kan en stor solcellsanläggning kräva att elnätet förstärks, vilket kan bli dyrt.

I regel kräver solelparker enligt Energimyndigheten inte något bygglov om de uppförs utanför detaljplanelagt område. Däremot kräver transformatorstationen bygglov. 

En solcellsanläggning som är placerad på marken kan dessutom, även om marken är relativt enkel att återställa, ses som en åtgärd i landskapet som väsentligt ändrar naturmiljön. Det är därför nödvändigt att kontakta Länsstyrelsen i samband med att man bygger en solelpark. Så kallade hybridparker, som kombinerar solenergi med vindkraft, batterier och elektrolysanläggningar, kan göras mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på samma infrastruktur, som nätanslutningar och transformatorstationer.

bild
Det finns idag närmare 30 solelparker i Sverige med en effekt på över 1 megawatt och den största har en effekt på 18 megawatt, men Solelparkerna bli hela tiden fler och större. Till exempel bygger Svea Solar två nya solelparker i Nyköping och Sölvesborg som när de tas i drift under våren 2023 blir Sveriges största solcellsanläggningar, med en sammanlagd installerad effekt på cirka 40 megawatt. Foto: Mickael Tannus/Svea Solar

Störst i Sverige
Solelparker har funnits i Sverige sedan omkring 10 år tillbaka och de har de senaste åren blivit betydligt vanligare. Det finns idag närmare 30 solelparker i Sverige med en effekt på över 1 megawatt och den största har en eff ekt på 18 megawatt. Tillsammans har dessa solel-parker en sammanlagd installerad eff ekt på ungefär 122 megawatt. Det motsvarar mindre än 10 procent av den totala installerade effekten för nätanslutna solceller i Sverige, som enligt Energimyndigheten var cirka 1 587 megawatt år 2021.

Solelparkerna fortsätter emellertid att bli er och större. Till exempel håller Svea Solar på att bygga två nya solelparker i Nyköping och Sölvesborg som när de står klara kommer att bli Sveriges största solcellsanläggningar. Svea Solar, som utvecklar, bygger och äger solelparker och som redan byggt över 20 solelparker i Sverige, räknar med att de två nya solelparkerna, som blir lika stora och därför kommer att dela på förstaplatsen, tillsammans kommer att ha en installerad effekt på cirka 40 megawatt. De båda parkerna planeras att tas i drift redan under våren 2023 och elen kommer viaBixia att köpas av två energiintensiva företag. Medan elen från parken i Sölvesborg kommer att köpas av sågverkskoncernen Vida kommer elen från parken i Nyköping att köpas av Parks & Resorts, som kommer att utnyttja den för att driva nöjesparker som Gröna Lund och Kolmården med solenergi under sommar-säsongerna.

– Solparkerna byggs i de två elområden som har som allra högst efterfrågan, där priserna är som högst. Sol kan byggas ut snabbt och med parkerna får vi skala på solenergin, det är precis vad som behövs idag, säger Pieter Godderis, som är chef för solparker på Svea Solar.

European Energy rapporterar också att de fått grönt ljus för sin planerade solelpark i Svedberga utanför Helsingborg. Från att arbetet startar beräknas den ta 12 till 16 månader att bygga och om domen från mark- och miljödomstolen inte överklagas kommer den kunna börja producera el under 2024. Med en installerad effekt på 128,5 megawatt kommer den då att ta över titeln som Sveriges största solcellsanläggning.

Bleknar i jämförelse
Trots att utvecklingen går framåt påpekar Anna Werner, som är vd för branschföreningen Svensk Solenergi, att vi egentligen fortfarande inte har några stora solelparker i Sverige. Även med nya solelparker som de i Nyköping, Sölvesborg och Svedberga bleknar storleken på de svenska solelparkerna i jämförelse med solelparker i många andra europeiska länder. Till exempel har den största solelparken i grannlandet Danmark en installerad eff ekt på 300 megawatt. Om man jämför med världens största solel-parker, som ligger i Indien och Kina och har en installerad effekt på över 2 000 megawatt, är de ännu mindre.

– Regeringen måste peka med hela handen och uttala ett önskemål om mer solkraft. Det skulle kunna göra att länsstyrelserna ger tillstånd till fl er och större solparker. Vi behöver helt enkelt ett nationellt mål för mer solkraft för att få igång anläggandet av större solenergianläggningar, menar Anna Werner. ••

bild