SolarEdge påbörjar leveranserna av en ny serie battericeller

Foto: SolarEdge

SolarEdge meddelade idag att dess Energy Storage-division har börjat leverera nya battericeller avsedda för stationära energilagringsapplikationer.

Den nya serien av nickel-mangankobolt (NMC)-celler, som tillverkas vid Sella 2, företagets nya anläggning för tillverkning av battericeller i Sydkorea, har optimerats för energilagringsapplikationer för bostäder, kommersiella byggnader och elnät. Cellerna stöder hög cykellivslängd (upp till 8 000 cykler), hög energitäthet, hög effektgenomströmning och ett brett temperaturområde utan att äventyra driftslängden, vilket gör det möjligt för SolarEdge att tillhandahålla batterilösningar som stöder ett brett spektrum av användningsområden, inklusive krävande applikationer stabilitet i elnätet.

"Den globala marknaden för stationär lagring beräknas växa från cirka 45 GWh år 2022 till 164 GWh år 2030, och SolarEdge fokuserar på att stödja detta viktiga segment. Genom att äga viktiga processer och cellkemier kan vi ytterligare säkra vår försörjningskedjas motståndskraft och få flexibilitet att producera celler som är optimerade för olika energilagringslösningar.”, Säger Ronen Faier, SolarEdge Chief Financial Officer och General Manager för SolarEdge Energy Storage-divisionen