SMR kan bidra till ett klimatneutralt Europa

SMR-utvecklare som GE Hitachi, Électricité de France och Rolls Royce släppte ett gemensamt uttalande om SMRs möjlighet att bidra till ett klimatneutralt Europa. Foto: Pierre Eklund

Efter kärnkraftsolyckor som Tjernobyl och Fukushima har motståndet mot kärnkraft växt sig allt starkare i världen, men enligt energijätten Uniper och globala SMR-utvecklare som deltog vid konferensen Converging Energy Technologies i Oskarshamn är pendeln nu på väg att svänga. Under konferensen lyfte de fra energi- och klimatkrisen, och hur små modulära kärnkraftsreaktorer kan vara en del av framtidens energisystem.

AV PIERRE EKLUND FOTO: PIERRE EKLUND OCH UNIPER

bild
Uniper Sveriges vd Johan Svenningsson berättade att koncernen ser SMR som en viktig del av framtidens energisystem, och att det finns flera fördelar med små modulära kärnkraftsreaktorer. 

Som partner till Oskarshamns kommuns samverkansplattform Centrum för ny energiteknik (CNETO) och konferensen Converging Energy Technologies 2022 föll det sig naturligt att Uniper Sveriges vd Johan Svenningsson, som 2021 valdes in i styrelsen för den globala kärnkraftsindustrins högsta beslutande organ för kärnkraftsoperatörer – World Association of Nuclear Operators – var förste talare när konferensen startade den 21 september. Johan Svenningsson började med att tala om ett energikrig i Europa där Rysslands president Vladimir Putin använder energi i sin krigföring och hur det påverkar världen.

– Det påminner oss om vikten av försörjningssäkerhet och att vi måste fasa ut fossila bränslen. Jag är säker på att vi kommer, när kriget är över, att fokusera på just försörjningssäkerhet och en snabb energiomvandling.

– Koldioxidutsläppen måste snabbt minska i stor skala för att vi ska nå klimatmålen. Mellan 1971 och 2018 har kärnkraft kumulativt reducerat koldioxidutsläppen med cirka 74 gigaton. Kärnkraft kommer att behövas för att möta energibehovet, som kommer att öka, och för att ersätta de fossila bränslen som fasas ut.
På scenens stora skärm visade Uniper  Sveriges vd staplar och grafer över kärnkraften  
i ett historiskt perspektiv, nutid och dess potentiella framtid utifrån olika politiska scenarier. Kärnkraft används framförallt i den norra hemisfären, och har varit en viktig energikälla i Nordamerika, Europa och Ryssland.

– Tittar vi framåt ser vi ett stort skifte över var nya kärnkraftsanläggningar byggs. Efter Fukushima 2011 har det varit en liten expansion i existerande marknader, och desto större expansion i växande marknader som Kina och Mellanöstern.

– För att säkra en fossilfri framtid krävs en mix av kraftslag och jag är övertygad om att det behövs både konventionell kärnkraft och nya små modulära kärnkraftsreaktorer, SMR.

Flexibel placering

I sin presentation betonade Johan Svennings-son att den förnyelsebara energin kommer öka  under kommande årtionden och att nästa generation SMR, Small Modular Reactor, är mer lämpad att integreras i ett energisystem som innehåller mycket mer förnybar energi. SMR, med en effekt på 70 till 300 MW, kan byggas i  princip överallt, bland annat vid energislukande  industrier.

– Genom att stödja SMR främjar vi decen-tralisering av elnätet, produktion i avlägsna områden, och nätstabilitet, vilket kommer vara  viktigt när några av de stora enheterna stängs ner.

– Vad är SMR? Vad är AMR? Gen III+? 

Vi använder oss av många begrepp. Som bransch måste vi tänka efter hur vi ska beskri-va våra tekniker för allmänheten utan att det blir för krångligt. Vi får inte glömma bort att vi i slutändan är beroende av allmänhetens stöd. 

Enligt Uniper Sveriges vd finns idag över 90 SMR-projekt i världen, där merparten är under utveckling och minst sex stycken är i drift.  
En SMR-anläggning kan användas till mer än elproduktion, bland annat till fjärrvärme och kyla, massa- och papperstillverkning, avsvavling av tung olja, vätgasproduktion, och kolförgasning.

– Mindre städer har möjlighet att ansluta SMR till fjärrvärmenätet. Ett annan viktig del av SMR är produktionen av väte som är en av framtidens energibärare. Enligt beräkningar kommer efterfrågan på vätgas öka från drygt 300 TWh år 2025 till drygt 2500 TWh år 2050.

bild
Anrika kärnkraftutvecklaren GE Hitachi representerades av Adam Demella som berättade om företagets SMR-teknik BWRX-300 som under det närmaste årtiondet ska installeras i anläggningar i Kanada och Polen. Foto: Pierre Eklund

Politiskt stöd

En av kärnkraftens största akilleshälar är  licenseringen, både själva processen och att det idag finns olika licenser för varje land och region, vilket driver kostnader. 

– Det bästa vore om vi fick en global standard, eller i alla fall en för varje kontinent. En annan nyckelfaktor är politiskt stöd. Vi är
nu involverade i ett projekt att ta fram en småskalig modulär kärnkraftsreaktor under namnet Sealer här i Oskarshamn som tidigare i år fick 99 miljoner kronor i forskningsanslag av Energimyndigheten, vilket är helt fantastiskt, berättade Johan Svenningsson.

Globala företag som GE Hitachi, Rolls Royce SMR, Électricité de France, Nuscale Power,  Blykalla, och Terrestrial Energy berättade därefter om deras arbete med SMR-tekniken. Adam DeMella vid GE Hitachi presenterade företaget och deras SMR-teknik BWRX-300, som står för kokvattenreaktor, tionde generationen och kapacitet på 300 MW. I december 2021 blev  GE Hitachi utvalda av det kanadensiska företaget Ontario Power Generation, som ägs av  myndigheterna i provinsen Ontario, att bygga  en SMR vid Darlingtons kärnkraftverk.

– Vi var stolta över att bli valda av Ontario att bygga deras första reaktor. Det kommer bli den första SMR i större skala i Nordamerika. Vi räknar med att få bygglov under detta år, och vid 2028 ska den vara i drift.

– I Polen pågår ett projekt där vi, om allt går som det är tänkt, ska distribuera tio BWRX-300 i början av 2030-talet, förklarade Adam DeMella.

bild
Adam DeMella, GE Hitachi, i samtal med Sandro Baldi, kommersiell direktör vid SMR-projektet NUWARD™ på Électricité de France, ett av världens största energiföretag. Foto: Pierre Eklund

Kompletta anläggningar

Samantha Dawson som är strategi- och affärs- utvecklingschef vid Rolls Royce SMR, ett av världens största teknikföretag med lång kärn- kraftshistoria, berättade om företagets SMR- arbete, där de inte bara utvecklar tekniken utan erbjuder kompletta SMR-anläggningar.

– Själva reaktorn är bara en del av hela vårt koncept. 90 procent av anläggningen byggs och testas i vädersäkra fabriker och levereras sedan färdigt till byggarbetsplatsen utan att  behöva demonteras inför transport. Det minskar arbetet på plats. 

– Vi räknar med att det tar cirka fyra år att bygga allt i en fabrik utan påverkan av väder. Hade vi byggt utomhus, på plats, hade det  enligt våra beräkningar tagit ytterligare runt  18 till 24 månader på grund av väderförhållanden.

Under konferensen gjorde SMR-utvecklare som Rolls Royce, EDF och Terrestrial Energy samt det finska energiföretaget Fortum ett gemensamt uttalande om SMRs möjlighet att bidra till ett klimatneutralt Europa. I uttalandet lyfter producenterna fram det faktum att  SMR-tekniken inte bara kan producera el och värme utan även vätgas och att kärnkrafts- industrin, som var representerad vid CET 2022, är beredd att stödja politiska beslut i Europa för att leverera prisvärd, ren och stabil energi under detta årtionde. 

bild
Mike Drury, affärsutvecklingschef, Terrestrial Energy talade om kärnkraftens roll för att minska industrins koldioxidutsläpp. Foto: Pierre Eklund