Peab bygger transformatorstation i Norge

Illustration: Statnett

Peab har fått uppdraget att ansvara för bygg- och betongarbeten vid Vinnelys transformatorstation i Nordreisa kommun. Beställare är Statnett SF och kontraktssumman uppgår till 169 miljoner norska kronor.

Nordreisa transformatorstation togs i drift 1971 och är ett nav i det Norra nätet i Norge, som omfattar större delen av 132 kV-nätet i Troms och Finnmarks län. Nu behöver kapaciteten förstärkas, främst på grund av utvecklingen inom fiskeindustrin och den ökade elektrifieringen.

I samband med den nya kraftledningen Balsfjord-Skaidi på 420 kV har tillstånd beviljats för den nya transformatorstationen vid Vinnelys i Nordreisa. Den nuvarande stationen kommer att rivas när en ny station tas i drift. Etableringen av Vinnelys transformatorstation kommer att öka kapaciteten i Finnmark och minska effekterna av fel på elnätet.

– Som lokal samhällsbyggare är vi mycket glada över möjligheten att bidra till ökad elförsörjningstrygghet för boende och företag i Nordnorge, säger Per Ivar Rasmussen på Peab i Norge.

Uppdraget är en totalentreprenad och projektet startar i januari 2023. Färdigställande beräknas till februari 2024.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2022.