Svenska kraftnät anlitar Omexom för modernisering av två 400 kV-stationer

Omexom har byggt och moderniserat närmare ett tiotal 400 kV-stationer till Svenska kraftnät under de senaste fem åren. Utöver stationerna Betåsen och Kolstad kan Snösätra, Hageskruv, Tovåsen och Rätan X2 nämnas som pågående uppdrag. Foto: Omexom

Betåsen och Kolstad är två 400 kV-stationer som Omexom nyligen kontrakterats för att modernisera. Stationerna är bägge en viktig del i Svenska kraftnäts omfattande förstärkning och utbyggnad av det svenska transmissionsnätet.

Station Betåsen har behov av uppdatering av teknisk utrustning och kontrollanläggning i samband med att två nya och större vindkraftparker samt en ny 130 kV-station byggs i området. I projektet ansvarar Omexom bland annat för ett nytt transformatorfack 400 kV, ny manöverbyggnad med lokal- och hjälpkraftsystem, ny kontrollanläggning samt åtgärder i angränsande stationer. Ombyggnationen omfattar även en uppgradering av anläggningens fysiska skydd.

Moderniseringen av station Kolstad är nödvändig för att säkerställa fortsatt hög person- och driftsäkerhet i anläggningen och för att säkerställa kraftöverföringen i transmissionsnätet. Omexom har i uppdrag att genomföra markåtgärder och installation av nytt 400 kV-ställverk, anslutning av 400 kV-ledningar samt avveckling av det befintliga 400 kV-ställverket inklusive kontroll- och teleanläggning.

För Omexom uppgår de båda uppdragens totala ordervärde till cirka 200 miljoner svenska kronor.