Gasmarknadspaketet kopplad till internationell rapport

Foto: ACER

I slutet av december publicerade ACER* och CEER** rapporten "Position Paper on Key Regulatory Requirements to Achieve Gas Decarbonisation". Rapporten presenterar rekommendationer för omställningen till en mer fossilfri gasmarknad kopplad till föreslaget på det nya EU-regelverket för gas (gasmarknadspaketet).

Den 15 december antog EU-kommissionen förslag till ändringar i EU-regelverket för gas (det så kallade gasmarknadspaketet). Ändringarna innebär en anpassad lagstiftning för EU:s gasmarknad.

Organisationerna ACER och CEER välkomnar förslagen till kommande ändringar inom gasområdet och har nu tagit fram ett antal rekommendationer eller medskick för en framgångsrik energiomställning.

I rapporten finns nio rekommendationer kopplade till tre huvudområden. De tre områdena handlar om att:

  • Möjliggöra en gradvis och flexibel reglering av vätgas.
  • Säkerställa lika villkor i ett koldioxidfritt och integrerat energisystem.
  • Stärka och skydda konsumenterna vid energiomställningen.

ACER och CEER menar att en framgångsrik energiomställning inte bara handlar om att uppfylla utsläppsmålen, utan den måste även uppfylla konsumenternas förväntningar på tillförlitliga och prisvärda energitjänster.

Mer finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen