Nytt rekord i plasmatryck i USA

MIT:s Alcator reaktor modell C uppnådde nyligen ett rekord i plasmatryck. Foto: MIT

En viktig milstolpe på vägen mot en fungerande fusionsreaktor har uppnåtts vid amerikanska forskningsinstitutet MIT (Massachusetts Institute of Technology).

MIT meddelade nyligen att i en av deras anläggning för fusionsenergi, som heter Plasma Science and Fusion Center finns en reaktor vid namn Alcator C-mod, som har lyckats skapa ett plasmatryck på 2,05 atmosfärer, vilket är 15 procent högre än det gamla rekordet från 2005. Och det är just det här med trycket som har visat sig vara särskilt svårt att uppnå.

Dennis Whyte, chef för kärnforskningsavdelningen MIT är optimistisk. Han säger i ett pressmeddelande att det nyss avslutade lyckade experimentet på MIT bevisar att tokamakreaktorerna är det rätta valet på vägen mot fullfjädrade fusionsreaktorer, på så vis att de är tillgängliga snart nog för att hjälpa oss att bekämpa den globala uppvärmningen.

Det nya plasmatryckrekordet är ett bevis för att den här metoden att framkalla vätefusion – så kallad magnetisk inneslutning – är rätt väg att gå, skriver MIT i ett pressmeddelande. Det finns alltså andra, konkurrerande metoder att åstadkomma fusion, till exempel att bombardera vätebränslet med kraftiga laserstrålar.

ITER som byggs i Frankrike fungerar just med den här samma metoden som används på MIT, nämligen magnetisk inneslutning. Både JET, ITER och MIT:s Alcator är så kallade tokamak-reaktorer; en tokamak är en kammare formad som en munkring där fusionsreaktionen äger rum, genom upphettning med enormt starka magnetfält, i Alcators fall uppemot åtta tesla, vilket är hundrasextio tusen gånger starkare än jordens magnetfält.

Temperaturen inuti Alcator under rekordkörningen var trettiofem miljoner grader Celsius, det hela pågick i två sekunder och under den här tiden ägde tre hundra trillioner fusionsreaktioner rum. Målet är naturligtvis att uppnå ett tillstånd där processen är självgående och oavbruten och att den producerar mer energi än den mängd som pumpas in i processen.

MIT:s Alcator ska nu avstängas och resurserna som hittills har gått till att uppehålla den ska dirigeras till ITER, som väntas stå klar år 2019, men fullskaliga deuterium-tritium-fusionsexperiment beräknas äga rum först under senare hälften av 2020-talet.