Enersize – ansöker om medel från Vinnova/Energimyndigheten

Foto: Hal Gatewood/Unsplash

Myndigheterna i Sverige och Europa letar lösningar och beskriver situationen som kraftigt ansträngd. ”Det finns risk att elen inte räcker i vinter. Situationen kan förbättras genom att minska och flytta användningen av el”, skriver Vinnova och Energimyndigheten i en gemensam utlysning. Enersize Advanced Research AB har därför tillsammans med IUC Syd skickat in en ansökan för projektet ISAVE – Industrin Sparar Aktivt och Varaktigt El.

Industrin kan snabbt minska sin elförbrukning med runt 5% bara genom optimering av tryckluft och därmed snabbt bidra till att minska och eller flytta elförbrukningen med hjälp av innovativ teknik och analys från Enersize Advanced Research i samarbete med Industriellt Utvecklings Center Syd som representerar industrin i Skåne.

Hela 10 % av industrins elanvändning utgörs idag av tryckluft enligt bland annat Radgen, P; Blaustein, E, ”Compressed air system in the European Union” och runt hälften går till spillo. I USA är motsvarande siffra 30 % och Sverige ligger klart över snittet i EU i sin elanvändning inom industrin enligt EU stat. Besparingspotentialen i Sverige är ca 2400GWh per år som kan sparas eller flyttas utan produktionspåverkan.

Projektet sker i samarbete mellan innovatören Enersize Advanced Research och behovsägare representeras genom Industriellt Utvecklings Center (IUC) Syd och beräknas omfatta flertalet SME industrier i Södra Sverige.

Målet är att bidrag till varaktiga och hållbara förändringar som leder till att vi får stopp på slöseri inom tryckluftsproduktionen som hittills varit svårt för industrin att identifiera och åtgärda. Lösningen leder inte till suboptimeringar eller andra negativa konsekvenser i andra delar av samhället då vi enbart minskar förbrukningen av tryckluft som idag inte används utan enbart går ut i läckage, onyttigt användande och dylikt.

Beslut kommer enligt Vinnova meddelas den 25 november.

Pilotprojektet är tänkt att inkludera 5 SME industriföretag och ge underlag för att skapa en modell av Energibesparing anpassad för SME industrier och inte enbart större anläggningar som Enersize hittills fokuserat på i sin utveckling. Pilotprojektet omfattar totalt under ½ miljon kronor men är tänk att stå modell för kommande satsningar.

Vi vill gärna bidra till omställningen i tider som dessa och ser samarbetet med IUC Syd som en nyckel i att nå ut till SME industrier där vi tillsammans kan bygga en bra modell för fortsatta satsningar av lönsam effektivisering hos industrin”, säger VD, Anders Sjögren, Enersize.

Våra medlemmar liksom samhället i stort har drabbats av de höga elpriserna och osäkerheten inför elbrist är oroande. Det är en av våra grundläggande uppgifter att tillsammans med innovatörer finna och testa intressanta lösningar tillsammans och åt våra medlemmar, det här är ett mycket aktuellt sådant engagemang som vi verkligen hoppas blir beviljat.”, säger TF VD, Camilla Dahlin, IUC Syd