80 procent tecknar fast elavtal

Det gäller att hålla koll på elavtalen när elen blir dyrare. Arkivbild

Nyligen fick vi Sverige ett nytt rekord. Denna gång var det historiskt högt elpris. Det elområde som fick se högsta spotpriset var SE4, där elpriset landade på 163 öre/kWh. I elområde SE4 ingår, Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

Elskling har observerat att allt fler kunder väljer fast elavtal. Efter gårdagens prisrush kunde Elskling konstatera att 80 procenmt av alla som bytte elleverantör via jämförelsetjänsten tecknade en klar majoritet fast elavtal.

– Det här är väldigt ovanligt, historiskt har vi i Sverige sett en fördelning på 50/50. Men på grund av ökade elpriser vågar folk inte ta lika mycket risk, vilket troligen lett till att gårdagens prisrekord fick allt fler kunder att välja fast elavtal" säger, Fabian Van Beirs, Partner manager på Elskling.se en del av Zmarta.

– Ett rörligt elavtal följer priset på elbörsen och blir såklart ett mindre lockande alternativ i tider med väldigt höga elpriser. Likväl kan det vara en risk att binda upp sig på ett högt fast elavtal om priserna sjunker” säger Marcus Tinusson, Commercial Director på Elskling.se en del av Zmarta.

78 procent av dem som såg över sitt elavtal under gårdagen var villaägare. Villor har vanligtvis en mycket högre snittförbrukning än lägenheter. Det blir därför mycket mer märkbart för en villaägare när priset på el skjuter i höjden.

– Villaägare har såklart mycket mer att spara på genom att se över sitt elavtal och försäkra sig om att det inte betalar för mycket i onödan. Men det betyder inte att du med lägenhet inte bör se över ditt avtal! Våra kunder sparar i snitt 1 800 kronor per år, och som exemplet ovan visar kan det vara mycket mer än så, säger Marcus Tinusson, Commercial Director på Elskling.se

Glädjande är att 77 procent av de elavtal som tecknades via Elskling under gårdagen var av typen miljömärkt el, det vill säga förnybar energi. 
Förnybar energi är energi taget av källor som är förnyelsebara. Det vill säga källor som inte är begränsade och som kommer tömmas i loppet av en mänsklig tidsskala. Några av de vanligaste formerna är vindkraft, vattenkraft och solenergi. Förnybar energi medför inte utsläpp av CO2 såsom energiproduktion från fossila bränslen.

Priset på det rörliga elavtalet baseras på det spotpris som säljs via nordiska elbörsen Nordpool. Snittet per månad avgör vad du kommer att behöva betala per kWh, tillsammans med det påslag som elbolagen har. Skulle priset falla på elbörsen kommer ditt elavtal följa den utvecklingen och priset per kWh blir billigare. Har historiskt sett visat sig vara det bästa valet. Ökar priset på elbörsen kommer priset på din el per kWh också öka. För någon med tight ekonomisk situation kan detta innebära påfrestningar på ekonomin.

Det fasta avtalet är precis så som det låter, ett fast pris. Priset är bundet och påverkas inte av svängningar i priset på elbörsen. Vanligt är att avtalstiden är på ett till två år. Priset är bundet vilket innebär om priset på elbörsen faller så kommer ditt pris att fortsatt vara detsamma. Fasta elavtal är oftast något dyrare eftersom elbolagen måste ta höjd för dessa svängningar från elmarknaden. Faller då elpriset till låga nivåer är du kvar med de pris du tecknade till som kanske ligger mycket högre än snittet. 

Elbyte är en jämförelsetjänst som kombinerar elavtal med guider. Elbyte är en tjänst som meddelar kunden när man ska byta elavtal. Fördelen är att man vet vad taxan är innan man byter leverantör. Man behöver inte heller själv ta kontakt med många olika elbolag och förhandla om priset. Därför tillhandahåller Elbyte en tjänst som håller koll på konsumentens elavtal och som ger råd om när det är dags att byta leverantör.  

Källa: Zmarta/Elbyte