Nevel tillsätter ny vd

Thomas Luther har utsetts till CEO för Nevel. Foto: Nevel

Thomas Luther har utsetts till CEO för Nevel, ett industriellt och kommunalt infrastrukturföretag. Luther har 20 års erfarenhet inklusive ledande befattningar inom globala företag och internationella tillväxtföretag. Tidigare var Luther CEO för LeaseGreen Group.

Nevels uppdrag omfattar cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energi, med syfte att bidra till kundernas målsättningar. Thomas Luthers erfarenhet stödjer Nevels tillväxtstrategi för att betjäna industri- och energikunder, samt för att investera i energiinfrastruktur som möjliggör koldioxidneutralitet.

– Hållbarhet är nyckeln till framtidens energisystem. Jag är entusiastisk över att skapa samarbeten och transformation mot en klimatpositiv framtid tillsammans med våra kunder, till nytta för hela samhället, säger Luther.

Eero Auranne, Nevels tillförordnade CEO, kommer att återgå till styrelseordförandeposten på Nevel.

Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar, både ändamålsenliga och framtidssäkra. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät. Företagets årliga omsättning är 100 miljoner euro. Nevel har 150 experter i Sverige, Finland och Estland.