Azelio utser ny vd

Azelio är verksamt inom energilagring. Bild: Azelio

Styrelsen i Azelio har utsett Jonas Wallmander till ny verkställande direktör för bolaget. Jonas Wallmander har arbetat inom Azelio sedan 2011 och har varit Executive Vice President och del av koncernledningen sedan 2017. Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan och ersätter därmed Jonas Eklind.

Jonas Wallmander har arbetat inom energisektorn sedan 2005 och byggt upp omfattande kompetens inom förnybar energi. Han anställdes initialt som Chief Operating Officer i Azelio år 2011 och har under åren ansvarat för större projekt och produktionsutbyggnad samt medverkat vid projektfinansiering, bland annat. I rollen som Executive Vice President i koncernledningen har Jonas ansvarat för operativt och produktrelaterat arbete samt strategisk affärsutveckling. Jonas är civilingenjör från Linköpings tekniska högskola.

– Azelio är i behov av ett nytt ledarskap och styrelsen har med stor tillförsikt beslutat att utse Jonas Wallmander till ny vd. I sin nuvarande roll har han visat att han har goda förutsättningar att både konsolidera bolaget och vidareutveckla Azelios strategi och marknadsposition. Jonas Wallmander känner väl såväl marknaden, kunderna och investerarna. Styrelsen är övertygad om att han tillsammans med de övriga i ledningsgruppen framgångsrikt kommer att ta Azelio in i nästa fas, säger Bo Dankis, styrelseordförande för Azelio.

– Styrelsen vill också rikta ett tack till Jonas Eklind för hans insatser som vd för Azelio. Under hans tid har bolaget uppnått flera viktiga milstolpar på vägen mot att kommersialisera en helt ny produkt för energilagring.

– Jag är glad över förtroendet och brinner för Azelio och våra möjligheter framåt. Med en fortsatt snabb global omställning till förnybara energikällor kommer behovet av energilagring vara stort, och Azelio är väl positionerat att bidra till detta skifte, säger Jonas Wallmander.