Hitachi ABB Power Grids levererar laddinfrastruktur till Svealandstrafiken

Svealandstrafikens fordonsflotta med biogasbussar kompletteras snart med elbussar. Foto: Svealandstrafiken.

Hitachi ABB Power Grids har vunnit en order för att leverera smart laddningsinfrastruktur, till Västerås vilket skapar möjligheter att på ett hållbart sätt utöka antalet elbussar. Hitachi ABB Power Grids tilldelades kontraktet av Holmbergs El som kommer leverera hela projektet till Svealandstrafiken. 

Hitachi ABB Power Grids kommer att tillhandahålla ett modulärt, skalbart och kompakt system baserat på dess banbrytande Grid-eMotion Fleet-teknik för laddning av eldrivna fordon. Ordern inkluderar innovativ laddningsinfrastruktur, ansluten till elnätet och ett digitalt styrsystem för att övervaka laddningen av bussflottan. 

Svealandstrafiken kör redan i dag en fossilfri, koldioxidneutral flotta med mer än 300 bussar, varav de flesta drivs av biogas. De 10-17 nya elektriska ledbussarna, som kommer att börja användas i Västerås år 2022, är första steget i elektrifieringsstrategin för Svealandstrafiken och syftar till att lägga ytterligare fokus på hållbarheten - lägre ljud och vibrationer vid låga hastigheter, inga avgasutsläpp och mycket högre energieffektivitet per kilometer. Elbussar ger möjligheten att öppna nya rutter med hållplatser som tidigare inte ansetts lämpliga på grund av avgasutsläpp och bullergränser samt möjlighet att inrätta busshållplatser inomhus till exempel i närheten av tågstation, högskola eller på sjukhus.