Vattenfall och Parkwind i samarbete kring vindkraft

Vattenfall blir partner i Arcadis Ost 1 havsbaserade vindkraftverk i Östersjön. Foto Vattenfall

Vattenfall och Parkwind har kommit överens om att samarbeta kring marknadsföring inom vindkraftsektorn till havs där Vattenfall kommer att marknadsföra Arcadis Ost 1 havsbaserade vindkraftverk i Östersjön. Den havsbaserade vindkraftparken på 250 MW kommer att byggas 19 kilometer nordost om ön Rügen i Östersjön, i kustvattnen utanför Mecklenburg-Vorpommern. Byggfasen är planerad att börja under andra kvartalet 2022. Totalt kommer 27 vindkraftverk från tillverkaren MHI Vestas att tas i drift. Parkwind förväntar sig att Arcadis Ost 1 kommer att kunna levererar den första vindkraften från Östersjön till det tyska överföringsnätet från slutet av 2022.

– I linje med Vattenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation strävar vi efter att ytterligare stärka vår kompetens inom marknadsföring av förnybara tillgångar, särskilt inom havsbaserad vind som är ett av våra fokusområden inom förnybar energi. Därför Arcadis Ost 1 är en perfekt matchning för att ytterligare stärka och diversifiera vår portfölj för direktmarknadsföring i Tyskland, säger Erik Suichies, kundchef, Vattenfalls europeiska grossistverksamhet.

– Detta avtal med Vattenfall lägger till ytterligare en stark partner i Arcadis Ost 1-projektet, den här gången på elkraftens sida. Vattenfalls marknadsföringserfarenhet ökar styrkan i vårt gröna energimission och gör det möjligt för oss att skapa den optimala strategin på den tyska kraftmarknaden, säger Eric Antoons, vd Parkwind Ost.