Startar pilotanläggning för ligninbaserat kol till batterier

Produktionskapaciteten för lignin på Stora Ensos anläggning är 50 000 ton. Foto: Stora Enso

Stora Ensos pilotanläggning för produktion av biobaserade kolmaterial från lignin är nu igång. Det följer företagets investering på 10 miljoner euro som tillkännagavs 2019. Testproduktionen av träbaserat kol för batterier, Lignode by Stora Enso, är nu i inkörningsfasen. Användningsområden inkluderar elektriska fordon, konsumentelektronik samt storskaliga energilagringssystem.

Den globala marknaden för batterier förväntas öka tiofalt under det kommande decenniet. Detta då batteritillverkare letar efter mer hållbara material för elektrifierade fordon. Då hållbarhet blivit högsta prioritet inom fordonsbranschen, fokuserar nu biltillverkare och batteritillverkare allt mer på att reducera elbilarnas koldioxidutsläpp.

Idag används fossilbaserat kol i anoderna på laddningsbara batterier. Genom att omvandla lignin som separerats från trä, till kolbaserat anodmaterial, kan den syntetiska och icke-förnybara grafiten ersättas.

– När vår pilotanläggning nu kör igång produktionen blir Stora Enso en del av en ny värdekedja som kan leverera mer hållbara anodmaterial för batterier. Med Lignode kan vi erbjuda ett biobaserat, konkurrenskraftigt material med hög prestanda som kan ersätta den traditionellt använda grafiten. För att kunna möta efterfrågan från den snabbväxande anodmarknaden utforskar vi nu strategiska samarbeten för att skala upp och skynda på kommersialiseringen i Europa, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials.

Pilotanläggningen för biobaserade kolmaterial finns på Stora Ensos anläggning Sunila i Finland, där lignin har producerats i industriell skala sedan 2015. Bioraffinaderiets årliga produktionskapacitet för lignin är 50 000 ton, vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin.