SMHI och Stora Enso skapar hållbart skogsbruk

Stora Enso ska använda sig av en nyutvecklad digital tjänst från SMHI för att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart skogsbruk. Detta för att minska markskador på känslig mark och begränsa risken för skador som annars lätt uppstår från fullastade skogsmaskiner.

SMHI levererar detaljerade månadslånga prognoser för markens bärighet – ett markbärighetsindex - till Stora Enso Skog.

– Vi har en pågående klimatförändring som innebär större variationer i väder och vattenförhållanden än vad vi vant oss vid. Mer extremt väder och kortare vintrar med ökad nederbörd är exempel. Det påverkar markförutsättningarna i skogen, därför behövs kvalificerat beslutsunderlag. Markbärighetsindex är ett tydligt exempel på hur vi skräddarsyr en digital tjänst för en bransch. Vi utvecklar den tillsammans med slutanvändare för att bidra till hållbarhetsarbete och samhällsnytta, säger Alexandra Birger Röör, chef för New Ventures och affärsområde skog på SMHI.

– Vi jobbar ständigt för att minska markskadeproblemet. Genom att använda SMHIs tjänst får vi bättre kunskap om kommande månads markförutsättningar, vilket ger oss större möjligheter till markskadefri avverkning, både i enkla och i svårtillgängliga trakter, säger Henrik Lenning, produktionschef, Stora Enso Skog.

I markbärighetsindex kombineras SMHIs data med skoglig data till en digital tjänst som enkelt kan användas i planeringen av avverkning och gallring. Markbärighetsindex uppdateras varje dygn.

– Grunden för den digitala tjänsten, som heter SMHI Timbr, är SMHIs vetenskapliga expertis inom hydrologi, meteorologi och klimatologi. Vi använder våra avancerade beräkningsmodeller och vår långa erfarenhet av att arbeta med stora datamängder, säger Alexandra Birger Röör.