Göteborgs Energihamn elansluter tankfartyg från 2023

Kajplatserna 519, 520 och 521 är några av hamnens mest trafikerade. Samtliga kommer att erbjuda elanslutning från 2023. Foto: Göteborgs Hamn.

Nu är det klart att Energihamnen i Göteborg blir nästa del av Göteborgs Hamn som erbjuder elanslutning till anlöpande tankfartyg. Göteborgs Hamns Energihamn blir den första energihamnen i världen med erbjudandet, och flera av de lokala Donsörederierna i Göteborg kommer att stå redo att koppla upp sina fartyg från dag ett. Totalt sett beräknas elanslutningen i Energihamnen kunna minska fartygens koldioxidutsläpp med 1800 ton årligen.

Göteborgs Hamn har satt upp ett ambitiöst miljömål om att minska CO2-utsläppen med 70 procent till 2030 vilket också inkluderar sjöfarten i hamnen. I ett lokalt perspektiv står sjöfarten även för emissioner av svaveldioxid, kväveoxider, buller och partiklar i Göteborg.

En teknik för att minska emissioner från fartyg är elanslutning då de ligger i hamn. Hjälpmotorer som idag främst drivs av marindiesel, MGO, kan kopplas in på landel, och därmed undvika förbränningsutsläpp under fartyget lastar eller lossar.

– Nu tar vi nästa viktiga steg med elanslutning av tankfartyg. Men att elansluta anlöpande tankfartyg i explosionsklassad miljö är mer komplext och Göteborgs Hamn ser ut att kunna bli första hamn i världen att erbjuda detta för en stor variation av olika tankfartyg. Förhoppningen är att kunna sprida konceptet till andra hamnar och lägga grunden för en standard för elanslutning inom explosionsklassad miljö, säger Jörgen Wrennfors, produktionsutvecklingsingenjör på Göteborgs Hamn.

Det finns nu ett flertal tankerrederier, med tyngdpunkt på Donsö, som alla har starkt miljöfokus för sin verksamhet. Flera har gått över till LNG/LBG-drift av sina fartyg, och vill ytterligare reducera de negativa miljöeffekterna från emissioner och buller genom att nu förse sina fartyg med elanslutning mot land.

– Just nu är flera av rederierna i en fas där de bygger nya båtar som kommer att levereras under en period framöver vilket gör att timingen är väldigt bra, säger Jörgen Wrennfors.