Tyskland för vätgassamtal med flera länder

Världens för närvarande största pilotanläggning för CO2-neutral produktion av vätgas genom elektrolys av vatten har börjat leverera gas. Den finns placerad vid stålföretaget Voestalpina anläggning i Linz i Österrike. Den drivs med el från förnybara källor som vindkraft. Foto: Voestalpina

Det kan mycket väl vara så att Tyskland missade sitt klimatmål för 2020, och att tyska VE-expansionen släpar efter och att landet kommer att bli ett av de sista i EU som fasar ut kol.

Men på ett område ligger tyskarna långt före andra. Redan för drygt ett år sedan lanserade den tyska regeringen sin vätgasstrategi, och enbart förra veckan har aktiviteten varit ytterst livlig och geografiskt omfattande.

Tysklands energiminister Peter Altmaier undertecknade nyligen en avsiktsförklaring med Saudiarabien om framtida import av grön vätgas.

Nästa dag pratade han med den australiensiska handelsministern om ett affärspartnerskap som bland annat omfattar import av vätgas från Australien. Kort därefter arrangerades ett samarbetsmöte med Kanada framför allt om samma ämne.

Flera länder har tagit fram vätgasstrategier, i Sverige har Fossilfritt Sverige tagit initiativ till en sådan strategi, och företag börjar lansera produkter för framställning och lagring av vätgas. Nyligen har t ex australiensiska företaget Lavo lanserat ett system för energilagring med hjälp av vätgas i villan och vindkraftstillverkaren Siemens ska ta fram vindsnurror med inbyggda elektrolysörer för att producera vätgas till havs.